The Witcher

File information

Last updated

Original upload

Created by

P ATROL Eskadro Rustine SMiki55 pawel41lu Pauvell rafael01 Scani

Uploaded by

rustine

Virus scan

Some files not scanned

About this mod

Modification of the entire interface and characters of The Witcher! Every single element of interface has been changed, every main character has new textures and design.

Requirements
Permissions and credits
Donations


 [EN]

With great pleasure and honor we would like to present to you the fruit of over two years of our team's efforts. "The Witcher: Rise of the White Wolf", designed as a simple change of the interface, over time grew to the size of which anyone would not believe - many elements of the original game has been changed, turning it almost unrecognizable - more importantly, we have still keep a specific atmosphere of the game released in 2007 by the CD Projekt RED.


-UPDATE YOUR GAME TO VERSION 1.5-
-RUN SETUP AS ADMINISTRATOR-
-START NEW GAME FOR FULL COMPABILITY-
-DELETE PREVIOUS VERION OF RISE OF THE WHITE WOLF (DATA/Z_ZROTWW_INT)-
-THE OPTIONAL FONTS ARE VERY RANDOM IN TERMS OF RESOLUTION - FOR EXAMPLE, THEY WORK IN 1920X1080 BUT NOT IN 1280X720.
IF THEY ARE NOT VISIBLE IN THE GAME, GO TO DATA/ZZ_ROTWW/FONTS AND DELETE FONTS.2DA FILE-
-YOU CAN INSTALL FCR, SCABBARD AND OTHER MODS EVEN AFTER THE INSTALLATION OF RISE OF THE WHITE WOLF-
-AFTER UNINSTALLATION OF THE MOD, PLACE THE CONTENT FROM BACKUP FOLDER INTO THE MAIN DIRECTORY OF THE GAME-


See the comparison gallery: http://imgur.com/a/QOwz9#1

List of main changes:
-Complete remake of interface - new options screen, inventory, journal and other
- New retextures of many characters, with amazing and spectacular look of Geralt's jackets
- New Witcher armor
- New cutscenes with Dandelion
- New skyboxes


Creators: P ATROL, Eskadro, Rustine, SMiki55, pawel41lu, Pauvell, rafael01, Scani and UncleArtr.
--------------------------------------------------------

[PL]

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu owoc będący ukoronowaniem ponad dwóch lat starań naszego zespołu. "Wiedźmin: Powrót Białego Wilka", zaplanowany jako prosta zmiana interfejsu, z czasem rozrósł się do rozmiarów, o których nikomu się nie śniło - radykalnym zmianom uległo wiele elementów oryginalnej gry, zmieniając ją niemal nie do poznania - co ważniejsze, udało się przy tym zachować specyficzny, swojski klimat gry wydanej w roku 2007 przez CD Projekt RED.

-ZAKTUALIZUJ GRĘ DO WERSJI 1.5-
-URUCHOM INSTALATOR JAKO ADMINISTRATOR-
-ZACZNIJ NOWĄ GRĘ, ABY MOD DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO-
-USUŃ POPRZEDNIĄ WERSJĘ POWROTU BIAŁEGO WILKA (DATA/Z_ZROTWW_INT)-
-OPCJONALNE CZCIONKI DZIAŁAJĄ BARDZO LOSOWO W PRZYPADKU RÓŻNYCH ROZDZIELCZOŚCI -PRZYKŁADOWO, SĄ WIDOCZNE W 1920X1080,
ALE NIE 1280X720. JEŚLI SĄ NIEWIDOCZNE, UDAJ SIĘ DO DATA/ZZ_ROTWW/FONTS I USUŃ PLIK FONTS.2DA-
-MOŻESZ ZAINSTALOWAĆ FCR, SCABBARDA ORAZ WSZYSTKIE INNE MODY NAWET PO INSTALACJI POWROTU BIAŁEGO WILKA-
-PO USUNIĘCIU NASZEGO MODA, UMIEŚĆ ZAWARTOŚĆ FOLDERU BACKUP W GŁÓWNYM KATALOGU GRY-


Zobacz galerię porównawczą: http://imgur.com/a/QOwz9#1

Lista najważniejszych zmian:
- Kompletna przebudowa interfejsu użytkownika - nowy ekran opcji, ekwipunek, dziennik, ekran medytacji i inne
- Stworzenie od nowa wyglądu wielu postaci, w tym zachwycający wygląd kurtek głównego bohatera
- Nowa kurtka wiedźmińska
- Nowe cut-scenki w karczmach
- Nowe skyboxy


Twórcy: P ATROL, Eskadro, Rustine, SMiki55, pawel41lu, Pauvell, rafael01, Scani oraz UncleArtr.