The Witcher 3

File information

Last updated

Original upload

Created by

BronyWisnia

Uploaded by

BronyWisnia

Virus scan

Safe to use

About this mod

Spolszczenie

Permissions and credits
Spolszczenie do moda Exotic Arsenal

Rozpakowany folder należy wkleić do folderu DLC Wiedźmina 3, razem z oryginalnym modem.