THE WITCHER
Rise of the White Wolf Enhanced Edition - Powrot Bialego Wilka Edycja Rozszerzona by P ATROL Eskadro Rustine SMiki55 pawel41lu Pauvell rafael01 Scani
The Witcher » Gameplay Changes
Added: 11/05/2014 - 09:40PM
Updated: 08/11/2015 - 11:41AM

4,606 Endorsements

2.0 Latest version

65,990 Unique D/Ls

107,088 Total D/Ls

800,761 Total Views

Uploaded by rustine

Description

Last updated at 11:41, 8 Nov 2015 Uploaded at 21:40, 11 May 2014 [EN]

With great pleasure and honor we would like to present to you the fruit of over two years of our team's efforts. "The Witcher: Rise of the White Wolf", designed as a simple change of the interface, over time grew to the size of which anyone would not believe - many elements of the original game has been changed, turning it almost unrecognizable - more importantly, we have still keep a specific atmosphere of the game released in 2007 by the CD Projekt RED.


-UPDATE YOUR GAME TO VERSION 1.5-
-RUN SETUP AS ADMINISTRATOR-
-START NEW GAME FOR FULL COMPABILITY-
-DELETE PREVIOUS VERION OF RISE OF THE WHITE WOLF (DATA/Z_ZROTWW_INT)-
-THE OPTIONAL FONTS ARE VERY RANDOM IN TERMS OF RESOLUTION - FOR EXAMPLE, THEY WORK IN 1920X1080 BUT NOT IN 1280X720.
IF THEY ARE NOT VISIBLE IN THE GAME, GO TO DATA/ZZ_ROTWW/FONTS AND DELETE FONTS.2DA FILE-
-YOU CAN INSTALL FCR, SCABBARD AND OTHER MODS EVEN AFTER THE INSTALLATION OF RISE OF THE WHITE WOLF-
-AFTER UNINSTALLATION OF THE MOD, PLACE THE CONTENT FROM BACKUP FOLDER INTO THE MAIN DIRECTORY OF THE GAME-


See the comparison gallery: http://imgur.com/a/QOwz9#1

List of main changes:
-Complete remake of interface - new options screen, inventory, journal and other
- New retextures of many characters, with amazing and spectacular look of Geralt's jackets
- New Witcher armor
- New cutscenes with Dandelion
- New skyboxes


Creators: P ATROL, Eskadro, Rustine, SMiki55, pawel41lu, Pauvell, rafael01, Scani and UncleArtr.
--------------------------------------------------------

[PL]

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu owoc będący ukoronowaniem ponad dwóch lat starań naszego zespołu. "Wiedźmin: Powrót Białego Wilka", zaplanowany jako prosta zmiana interfejsu, z czasem rozrósł się do rozmiarów, o których nikomu się nie śniło - radykalnym zmianom uległo wiele elementów oryginalnej gry, zmieniając ją niemal nie do poznania - co ważniejsze, udało się przy tym zachować specyficzny, swojski klimat gry wydanej w roku 2007 przez CD Projekt RED.

-ZAKTUALIZUJ GRĘ DO WERSJI 1.5-
-URUCHOM INSTALATOR JAKO ADMINISTRATOR-
-ZACZNIJ NOWĄ GRĘ, ABY MOD DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO-
-USUŃ POPRZEDNIĄ WERSJĘ POWROTU BIAŁEGO WILKA (DATA/Z_ZROTWW_INT)-
-OPCJONALNE CZCIONKI DZIAŁAJĄ BARDZO LOSOWO W PRZYPADKU RÓŻNYCH ROZDZIELCZOŚCI -PRZYKŁADOWO, SĄ WIDOCZNE W 1920X1080,
ALE NIE 1280X720. JEŚLI SĄ NIEWIDOCZNE, UDAJ SIĘ DO DATA/ZZ_ROTWW/FONTS I USUŃ PLIK FONTS.2DA-
-MOŻESZ ZAINSTALOWAĆ FCR, SCABBARDA ORAZ WSZYSTKIE INNE MODY NAWET PO INSTALACJI POWROTU BIAŁEGO WILKA-
-PO USUNIĘCIU NASZEGO MODA, UMIEŚĆ ZAWARTOŚĆ FOLDERU BACKUP W GŁÓWNYM KATALOGU GRY-


Zobacz galerię porównawczą: http://imgur.com/a/QOwz9#1

Lista najważniejszych zmian:
- Kompletna przebudowa interfejsu użytkownika - nowy ekran opcji, ekwipunek, dziennik, ekran medytacji i inne
- Stworzenie od nowa wyglądu wielu postaci, w tym zachwycający wygląd kurtek głównego bohatera
- Nowa kurtka wiedźmińska
- Nowe cut-scenki w karczmach
- Nowe skyboxy


Twórcy: P ATROL, Eskadro, Rustine, SMiki55, pawel41lu, Pauvell, rafael01, Scani oraz UncleArtr.