Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Quirinea

Uploaded by

Quirinea

Virus scan

Safe to use

About this mod

This is a translation of Stardew Valley (version 1.5) into Finnish. Now as an extra language (using language code fi)

Requirements
Permissions and credits
Changelogs
Donations
This is a translation of Stardew Valley into Finnish. I have tried to translate all the text in  the base came (dialogues, tooltips, etc.) Most of the text in pictures is not translated yet (I'm horrible at graphics, so I did only the most necessary). The text included in graphics is still in English save the starting menus.

Tämä on Stardew Valleyn käännös suomen kielelle. Olen yrittänyt kääntää kaiken pelissä olevan tekstin. Suurin osa kuvissa olevista teksteistä on vielä kääntämättä (olen surkea piirtäjä). Kuvissa olevat tekstit ovat edelleen englanniksi alkuvalikoita lukuun ottamatta.

A decision I've made that can be controversial: I've replaced also most of the NPC names and place names. Opinions? Both in general and for individual choices (actually there are some that I think are not optimal, but now I wanted to get this finally out).

Olen tehnyt mahdollisesti  kiistanalaisen päätöksen: Myös useimmat henkilön- ja paikannimet on käännetty.  Mielipiteitä? Sekä yleisesti, että yksittäisten nimien  osalta.

My proofreading has been more a poofreeding -- I have had no resources to go through everything (the errors are hard to see before you actually play through). Also I've been able to test only as a single player, and my -puter is running Linux.

Tätä ei ole kunnolla oikoluettu vaan pikemminkin oko lujettu -- minulla ei ole ollut mahdollisuutta käydä kaikkea läpi (ja virheet hyppäävät silmille  vasta kun tulevat vastaan pelissä). Olen voinut testata vain yksinpeliä, Linuxilla.


Mods that have been loaded during the last test round/ Modit jotka ovat olleet mukana viime testikierroksella:
Automate
BetterRanching
Custom Cask Mod
Fishing made Easy suite
Fast Petting
Fish info
Fishing info overlays
GiftTasteHelper
Hidden River Farm
NPCMapLocations
SkullCavernElevator
SocialPageOrderMenu
TimeSpeed

Only mods "directly" used listed (not the ones required by others like Content patcher), and my own ones also omitted.
Vain "välittömästi" käytetyt modit listattu (ei esim.Content Patcherin tapaisia), ja omani jätin myös pois.

My other mods have all Finnish included!
Muissa tekemissäni modeissa on mukana suomenkielinen versio!

Intallation: Just unzip the mod file and copy the folder Stardew Finnish into the Mods-folder of your game.
Asennus: Pura tiedosto (jonnekin muualle kuin pelikansioosi) ja kopioi kansio StardewFinnish pelin Mods-kansioon.