Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Quirinea

Uploaded by

Quirinea

Virus scan

Safe to use

About this mod

This is a translation of Stardew Valley (version 1.5) into Finnish (Replaces Hungarian version).

Requirements
Permissions and credits
Changelogs
Donations
This is a translation of Stardew Valley into Finnish. I have tried to translate all the text in  the base came (dialogues, tooltips, etc.) Most of the text in pictures is not translated yet (I'm horrible at graphics, so I did only the most necessary). The text included in graphics is still in English save the starting menus.

Tämä on Stardew Valleyn käännös suomen kielelle. Olen yrittänyt kääntää kaiken pelissä olevan tekstin. Suurin osa kuvissa olevista teksteistä on vielä kääntämättä (olen surkea piirtäjä). Kuvissa oleat tekstit ovat edelleen englanniksi alkuvalikoita lukuun ottamatta.

A decision I've made that can be controversial: I've replaced also most of the NPC names and place names. Opinions? Both in general and for individual choices (actually there are some that I think are not optimal, but now I wanted to get this finally out).

Olen tehnyt mahdollisesti  kiistanalaisen päätöksen: Myös useimmat henkilön- ja paikannimet on käännetty.  Mielipiteitä? Sekä yleisesti, että yksittäisten nimien  osalta (muutamaan en oikein ole nyt tyytyväinen, mutta päätin julkaista nyt tällaisena)

My proofreading has been more a poofreeding -- I have had no resources to go through everything (the errors are hard to see before you actually play through). Also I've been able to test only as a single player, and my -puter is running Linux

Tätä ei ole kunnolla oikoluettu vaan pikemminkin oko lujettu -- minulla ei ole ollut mahdollisuutta käydä kaikkea läpi (ja virheet hyppäävät silmille  vasta kun tulevat vastaan pelissä). Olen voinut testata vain yksinpeliä, Linuxilla 

Known problems:

There is currently a bug (vs. 1.5.4.) that makes mango and banana trees invisible if you plant them in any other version than English! When they are full grown you get peculiar bars that drop houseplants (sic!) So that it not a bug in StardewFinnish (and I cannot fix it). Workaround: switch to English to plant those trees.

Tällä hetkellä pelissä on bugi (vs 1.5.4.) joka saa aikaan sen, että jos peliä pelaa jollakin muulla kielellä kuin englanniksi, mango- ja banaanipuut muuttuvat istutettaessa näkymättömiksi, ja täysiksi kasvettuaan omituisiksi kaltereiksi joista kasvaa ruukkukasveja (sic!). Se siis ei ole StardewFinnishin bugi, ja minä en pysty sitä korjaamaan. Tämän voi kiertää vaihtamalla kielen englanniksi kun istuttaa puut (seuraavan talletuspisteen jälkeen voi vaihtaa takaisin, puut kasvavat ihan nätisti).

Incombatility: Game in Hungarian (for an obvious reason). Also if a mod has a Hungarian version, it probably is shown in Hungarian. I don't know if there are any. Mods that have added text (dialogue, item names) just show that in English. Result can be a bit silly.

Ei sovi yhteen: Unkarinkielinen peli (ilmeisestä syystä). Ja jos johonkin modiin sisältyy  unkarinkielinen käännös, niin se luultavasti näkyy unkariksi. En tiedä onko sellaisia. Modit joissa on tekstiä (dialogia tai esim. esineiden nimiä) vain näyttävät tekstin sitten englanniksi. Voi näyttää höpsöltä.


Mods that have been loaded during the last test round/ Modit jotka ovat olleet mukana viime testikierroksella:
Automate
BetterMixedSeeds
BetterRanching
Cute Beach Farm
Fishing made Easy suite
Yagisan Custom NPC:s
Fast Petting
Fish info
Fishing info overlays
GiftTasteHelper
MultipleMiniObelisks
Juliet & Jessie
NPCMapLocations
PerfectionTweaker
SkullCavernElevator
TimeSpeed
WalkTo theDesert Redux

Only mods "directly" used listed (not the ones required by others like Content patcher), and my own ones also omitted.
Vain "välittömästi" käytetyt modit listattu (ei esim.Content Patcherin tapaisia), ja omani jätin myös pois.

My other mods have all Finnish included!
Muissa tekemissäni modeissa on mukana suomenkielinen versio!

Intallation: Just unzip the mod file and copy the folder StardewFinnish into the Mods-folder of your game.Asennus: Pura tiedosto (jonnekin muualle kuin pelikansioosi) ja kopioi kansio StardewFinnish pelin Mods-kansioon.