Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Quirinea

Uploaded by

Quirinea

Virus scan

Safe to use

About this mod

This is a translation of Stardew Valley (version 1.4) into Finnish (Replaces Hungarian version).

Requirements
Permissions and credits
Changelogs
Donations
This is a translation of Stardew Valley into Finnish. I have tried to translate all the text in  the base came (dialogues, tooltips, etc.) Most of the text in pictures is not translated yet (I'm horrible at graphics, so I did only the most necessary). The text included in graphics is still in English save the starting menus.

Tämä on Stardew Valleyn käännös suomen kielelle. Olen yrittänyt kääntää kaiken pelissä olevan tekstin. Suurin osa kuvissa olevista teksteistä on vielä kääntämättä (olen surkea piirtäjä). Kuvissa oleat tekstit ovat edelleen englanniksi alkuvalikoita lukuun ottamatta.

A decision I've made that can be controversial: I've replaced also most of the NPC names and place names. Opinions? Both in general and for individual choices (actually there are some that I think are not optimal, but now I wanted to get this finally out).

Olen tehnyt mahdollisesti  kiistanalaisen päätöksen: Myös useimmat henkilön- ja paikannimet on käännetty.  Mielipiteitä? Sekä yleisesti, että yksittäisten nimien  osalta (muutamaan en oikein ole nyt tyytyväinen, mutta päätin julkaista nyt tällaisena)

My proofreading has been more a poofreeding -- I have had no resources to go through everything (the errors are hard to see before you actually play through). Also I've been able to test only as a single player, and my -puter is running Linux

Tätä ei ole kunnolla oikoluettu vaan pikemminkin oko lujettu -- minulla ei ole ollut mahdollisuutta käydä kaikkea läpi (ja virheet hyppäävät silmille  vasta kun tulevat vastaan pelissä). Olen voinut testata vain yksinpeliä, Linuxilla 

Known problems:

1)  The Finnish files are loaded only after a saved game has been loaded -- or when the new farmer steps to the busstop. So if you directly start a new game you get the Intro in Hungarian (blah).  Starting the game twice is required on the first round (or after playing on another language): start game,  choose "Suomi", and exit ("kilep" or just closing the window), restart, and the starting menu appears in Finnish.

1) Suomenkieliset tiedostot latautuvat vasta kun talletus on avattu, tai kun uudessa pelissä hahmo astuu bussipysäkille. Eli jos aloittaa suoraan uuden pelin, Intro tulee unkariksi (plääh). Peli on käynnistettävä kahdesti jos edellisellä kerralla on pelannut jollain muulla kielellä tai ensimmäistä kertaa. Eli valitaan "Suomi", sitten pois pelistä ("kilep" tai ikkuna kiinni) ja uudella yrittämällä valikko on suomeksi

Incombatilities (I haven'r rechecked these; some of these are outdated after version update):

Game in Hungarian (for an obvious reason). Also if a mod has a Hungarian version, it probably is shown in Hungarian. I don't know if there are any. 

Unkarinkielinen peli (ilmeisestä syystä). Ja jos johonkin modiin sisältyy  unkarinkielinen käännös, niin se luultavasti näkyy unkariksi. En tiedä onko sellaisia.

DeepWoods:

Causes mail messages to appear in Hungarian  unless the game is just loaded
Saa postin tulemaan unkariksi, ellei peli ole juuri ladattu.

This has not been tested for the new version. 
Tätä ei ole testattu uudella versiolla 

Mods that have been loaded during the last test round/ Modit jotka ovat olleet mukana viime testikierroksella::
BetterMixedSeeds
LunarDisturbancesBetterRanching
NPCMapLocationsPlatonicRelationships
[CP] Elle'''s Dog Replacements'SeedsAreRare
SkullCavernElevatorFastPetting
GiftTasteHelper 
TimeSpeed

Only mods "directly" used listed (not the ones required by others like Content patcher), and my own ones also omitted)
Vain "välittömästi" käytetyt modit listattu (ei esim.Content Patcherin tapaisia), ja omani jätin myös pois.

Now also  Movie files included (they were in different format)!
Nyt sain mukaan myös elokuvateatterin tiedostot (olivat eri formaatissa)!Installation: Unzip the file (not into your SDV folder) and copy the folder StardewFinnish into your  Mods Folder.

Asennus: Pura tiedosto (jonnekin muualle kuin pelikansioosi) ja kopioi kansio StardewFinnish pelin Mods-kansioon.