We've been working on some new features.
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Nikse and Anathema83

Uploaded by

Nikse

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

Polish translation of "Cutting Room Floor" - Polskie tłumaczenie "Cutting Room Floor"

Requirements
Permissions and credits
This is Polish translation of the "Cutting Room Floor" mod, originally made by Arthmoor. English version.
Polskie tłumaczenie stworzonego przez Arthmoor'a moda "Cutting Room Floor".Wersja angielska.

OPIS
Autor moda stara się przywrócić wyciętą z gry zawartość. Do tej pory udało mu się odzyskać kilka pomniejszych zadań, parę przedmiotów, kilka postaci niezależnych itp. Po szczegółowy opis odsyłam na stronę macierzystą moda.

WYMAGANIA
Skyrim Special Edition
Unofficial Skyrim Special Edition Patch (polecam spolszczenie popełnione przez Anathema83)
Cutting Room Floor

INSTALACJA
Rozpakować archiwum i podmienić plik "Cutting Room Floor.esp" w miejscu instalacji moda angielskiego.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Jedynym właścicielem wszelkich praw do tej modyfikacji jest Arthmoor i wszelkie prośby/pytania odnośnie praw autorskich należy kierować do Niego.

PODZIĘKOWANIA
Dla Bethesdy za Skyrim
Dla Arthmoor'a za USSEP i CRF
Dla Anathema83 za tłumaczenie USSEP (i wielu innych modyfikacji)
Top