Fallout 4
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Reddi3n Kontor987s

Uploaded by

kontor987s

Virus scan

Safe to use

Documentation

Readme

View as plain text

V pekladu jsou chyby, jak gramatick tak it pekladov.Co je ve verzi 1?
- Peloen Pip-Boy
- Peloeno Menu
- Peloenu UI
- Peloeno HUD + look texts
- Peloeny nkter z nzv.
- Peloeno S.P.E.C.I.A.L (krom popis, bude v ver.2)
- Peloeny nkter Perky (pro testovac ely)
- Peloeny nkter mn podstatn vci.
== Instalace ==

1.) Jdi do Dokumenty>My Games>Fallout4>Fallout4.ini
2.) V Fallout4.ini najdi text sLanguage=en, "en" pepi na "fr" take tam bude - sLanguage=fr -
3.) Jdi do sloky se hrou a najdi soubor Fallout4_default.ini
4.) Otevi ho a najdi text sLanguage=en, "en" pepi na "fr" take tam bude - sLanguage=fr -
5.) Jdi do sloky Fallout 4>Data
6.) Vytvo sloku "old" do n umsti soubor Fallout 4 - Interface.ba2 (ten je ve sloce Data)
7.) Jdi do sloky Fallout 4>Strings
8.) Vytvo sloku "old" do n umsti soubory Fallout4_en.STRINGS, Fallout4_en.DLSTRINGS, Fallout4_en.ILSTRINGS
9.) Do sloky Fallout 4>Data pethni soubor kter je zde ve sloce "Fallout 4 - etina v.1" Fallout4 - Interface.ba2
10.) Do sloky Fallout 4>Data>Strings pethni soubory kter jsou zde ve sloce "Fallout 4 - etina v.1" Fallout4_fr.STRINGS, Fallout4_fr.DLSTRINGS, Fallout4_fr.ILSTRINGS

Hotovo, uvejte hry. (nelekejte se toho "fr", bylo to jednodu peloit :D)Neodpovdm za ppadn pokozen va hry, u m ve funguje v naprostm podku. Poku bude njak chyby napit mi PM na CzT.

Dky, Fifanek00