OBLIVION
ALAnonimUBANGA_0_98_9_Beta_EN_PL by ALAnonim
Oblivion » New Lands
Added: 03/05/2012 - 11:28AM
Updated: 25/06/2015 - 01:58PM

113 Endorsements

0.98.9Beta Latest version

2,807 Unique D/Ls

3,508 Total D/Ls

50,507 Total Views

Uploaded by alimal

Description

Last updated at 13:58, 25 Jun 2015 Uploaded at 11:28, 3 May 2012

=====================
---------------

EN
Name: UBANGA
Version: 0.98.9Beta
Author(s): ALAnonim

Date:  2015.03.08
IT IS VERY SHORT VERSION OF README. I STRONGLY RECOMMENDED TO READ FULL README! LINK BELOW
Full Readme
Here

Change Log
Here

Spoiler
Here

Ubanga Ver 0.98.8Beta more information

Here

=====================
CAUTION!!!
Version 0.98.9Beta is a version with bsa files.

Version includes file UbangaDoors.esp ver. 1.8.8
Use this version to see the new maps in the game!

Ubanga - English Introductions Patch by wizardmirthhttp://oblivion.nexusmods.com/mods/43694//?
Thus, if you are using Ubanga - English Introductions Patch by wizardmirth, you can't see new maps of Halios and Fasari in game.
(This mod should be updated)

=====================
DESCRIPTION
“Ubanga” is a grand scale land that is more than 60 square kilometer. It Is currently in a playable beta phase with four maps: Maranta, Lathia, Fasari, Halios. The land Ubanga is a poor and is inspired by the geographical parts of northern Africa and southern Europe. There are different parts of the land. Porovinchi Maranta is for example the northern, cold part of a huge continent Ubanga.
The world is not for you, its there for its own sake. You as player will feel like a traveler lost in a strange and unfamiliar world, a world that dosent care why you are there.This mod is created not to satisfy anyone, its the mod creators idea to create an independent and living world.

=====================
REQUIREMENTS
Shivering Isles,
Official OblivionPatch 1.2

=====================
INSTALLATION INSTRUCTIONS
=====================
NOTE!
If you have an older version installed (older than Ubanga 0.98.7) you must first remove all Ubanga LOD files from the DistantLOD folder (Oblivion/Data/DistantLOD). You must also delete all the old Ubanga files from the folders: Meshes, textures and Sound. You can use the mod TES4Files to do so. http://www.nexusmods.com/oblivion/mods/searchresults/ (Tes4Files can also remove DistantLOD files automatically).
END OF NOTE!

Download and unzip the files to a temporary folder:
Uban98.9BetaPart1
Uban98. 9Beta Part2
Uban98. 9Beta Part3
Then simply extract all data folders to Oblivion folder. Activate the files from Oblivion launcher.

Your load order should be like the following (Ubanga.esm must be after Oblivion.esm) :
Oblivion.esm
Ubanga.esm
[Other esps]
Ubanga.esp (If necessary and if so will be.)
UbangaForLazy ( if you are lazy but you will to visit Fasari)
UbangaDoors.esp (Must be the last if you will see the map in game!)
-----------------
Currently Ubanga doesn't have any recorded voices so its advised to use the OBSE mod “Elys Universal Silent Voice”
Here
-----------------
How to get to the new land that waits? You must go to Imperial City port and speak to a person called Farasito. (ICWaterfront)He sells ticket to Maranta City.

Have fun!
    ALAnonim

===================
===================
===================
PL
---------------

Name: UBANGA
Version: 0.98.9Beta
Author(s): ALAnonim

Data: 2015.03.08

to jest skrócona wersja readme.
powinieneś przeczytać pełną wersję!
Full Readme:
https://docs.google.com/document/d/1exHIERHC-rVWk_7HpABYbrONr4_SId5GJ5ZMiRvs1dM/edit
Change Log:
https://docs.google.com/document/d/1RPDANXVy36y3UE7s80CP2j7GM0cGu2munhLG3_GZhpc/edit#heading=h.kraaef6o1tji
Spoiler:
https://docs.google.com/document/d/1iHFguPo9ljK3zgCdhBFKnxUfT_oQ8DVlr1PTbb_3-WY/edit
Ubanga Ver 0.98.9Beta more information:
https://docs.google.com/document/d/1h3-qlATWH9x2i_RWfcdR_RzKWpUh3rHZuDKZp1Atpk4/edit#

UWAGA!!!

Ubanga0.98.9 zawiera plik UbangaDoors.esp ver. 1.8.8

==============
DESCRIPTION
“Ubanga” rozciąga się obecnie na ponad 60km2 powierzchni. Mod jest w fazie grywalnej bety. Obszar mieści się na czterech mapach: Maranta, Lathia, Fasari, Halios2. Ubanga jest biednym kontynentem, inspirowanym Afryka I południową Europą. Porovinchi Maranta jest chłodniejszą, północną częscią ogromnego w założeniach kontynentu.
Ten świat nie jest stworzony dla gracza, ale dla samego siebie. Gracz będzie się w tym świecie czuł zagubiony, biedny I wyobcowany. Marantejczykom raczej totalnie wisi, czy gracz jest w ich świecie, czy nie.
Ten mod powstaje, bo opanowała mnie idee fix. Nie ma na celu kogokolwiek zadowalać.

=====================
REQUIREMENTS
Shivering Isles,
Official OblivionPatch 1.2

=====================
INSTALLATION INSTRUCTIONS
=====================
Obecna wersja zawiera pliki bsa.

Pobierz do folderu tymczasowego:
Uban98.9BetaPart1
Uban98.9Beta Part2
Uban98.9Beta Part3
Potem wypakuj pliki do do folderu Oblivion. Aktywuj pliki w launcherze.

Porządek ładowania plików musi być następujacy: (Ubanga.esm musi być pierwsza po Oblivion.esm):

Oblivion.esm
Ubanga.esm
[Inne, twoje pliki esp]
Ubanga.esp (Jeśli jest jakiś dla obecnej wersji.)
UbangaForLazy ( Jeśli chciałbyś odwiedzić Fasari, anie chce ci się robię questów)
UbangaDoors.esp (Musi być zawsze ostatnia, jeśli chcesz widzieć mapę w grze!)
-----------------
Ubanga nie ma nagranego dzwieku, sugeruję użyć “Elys Universal Silent Voice”  Here dzialajacego pod OBSE
----------------
Ubanga jest kompatybilna z angielskimi modami. Jeśli używasz spolszczającego patcha, musisz go wyłączyć!
-----------------
Jak dostać się do Maranty? Idź do portu w Imperial City I porozmawiaj z człowiekiem o imieniu Farasito, który sprzedaje bilety do Maranta City.
                           
Miłej zabawy!
         ALAnonim