OBLIVION
ALAnonimUBANGA_0_98_8_Beta_EN_PL by ALAnonim
Oblivion » New Lands
Added: 03/05/2012 - 11:28AM
Updated: 01/03/2015 - 03:30PM

94 Endorsements

0.98.8Beta Latest version

2,508 Unique D/Ls

3,119 Total D/Ls

46,476 Total Views

Uploaded by alimal

Description

Last updated at 15:30, 1 Mar 2015 Uploaded at 11:28, 3 May 2012

=====================
---------------

Name: UBANGA
Version: 0.98.8Beta
Author(s): ALAnonim

Date  2014.10.07
IT IS VERY SHORT VERSION OF README. I STRONGLY RECOMMENDED TO READ FULL README! LINK BELOW
Full Readme
Here

Change Log
Here

Spoiler
Here

Ubanga Ver 0.98.8Beta more information

Here

=====================
CAUTION!!!
Version 0.98.8Beta is a version with bsa files.
Installation instruction will be different from before. (See installation below)
Version includes new file UbangaDoors.esp ver. 1.8.7
Use this version to see new maps in game!
Ubanga - English Introductions Patch by wizardmirthhttp://oblivion.nexusmods.com/mods/43694//?
Thus, if you are using Ubanga - English Introductions Patch by wizardmirth, you can't see new maps of Halios and Fasari in game.
(This mod should be updated)

=====================
DESCRIPTION
“Ubanga” is a grand scale land that is more than 60 square kilometer. Itis currently in a playable beta phase with four maps: Maranta, Lathia, Fasari, Halios. The land Ubanga is a poor and is inspired by the geographical parts of northern Africa and southern Europe. There are different parts of the land. Porovinchi Maranta is for example the northern, cold part of a huge continent Ubanga.
The world is not for you, its there for its own sake. You as player will feel like a traveler lost in a strange and unfamiliar world, a world that dosent care why you are there.This mod is created not to satisfy anyone, its the mod creators idea to create an independent and living world.

=====================
REQUIREMENTS
Shivering Isles,
Official OblivionPatch 1.2

=====================
INSTALLATION INSTRUCTIONS
=====================
NOTE!
If you have an older version installed (older than Ubanga 0.98.8) you must first remove all Ubanga LOD files from the DistantLOD folder (Oblivion/Data/DistantLOD). You must also delete all the old Ubanga files from the folders: Meshes, textures and Sound. You can use the mod TES4Files to do so. http://www.nexusmods.com/oblivion/mods/searchresults/ (Tes4Files can also remove DistantLOD files automatically).
END OF NOTE!

Download and unzip the files to a temporary folder:
Uban98.8BetaPart1
Uban98. 8Beta Part2
Uban98. 8Beta Part3
Then simply extract all data folders to Oblivion folder. Activate the files from Oblivion launcher.

Your load order should be like the following (Ubanga.esm must be after Oblivion.esm) :
Oblivion.esm
Ubanga.esm
[Other esps]
Ubanga.esp (If necessary and if so will be.)
UbangaForLazy ( if you are lazy but you will to visit Fasari)
UbangaDoors.esp (Must be the last if you will see the map in game!)
-----------------
Currently Ubanga doesn't have any recorded voices so its advised to use the OBSE mod “Elys Universal Silent Voice”
Here
-----------------
How to get to the new land that waits? You must go to Imperial City port and speak to a person called Farasito. (ICWaterfront)He sells ticket to Maranta City.

===================
===================
===================
PL
---------------

Name: UBANGA
Version: 0.98.8Beta
Author(s): ALAnonim

Data: 2014-10-07

to jest skrócona wersja readme.
powinieneś przeczytać pełną wersję!
Full Readme:
Tutaj

Change Log:
Tutaj

Spoiler:
Tutaj

Ubanga Ver 0.98.8Beta more information
:
Tutaj

UWAGA!!!
Wersja 0.98.8.Jest wersja z plikami bsa!
Wersja zawiera nowy plik UbangaDoors.esp ver. 1.8.7
Użyj tej wersji, by zobaczyć w grze nowe mapy!
Sposób instalacji jest inny niż kiedyś. (Patrz nizej)
==============
DESCRIPTION
“Ubanga” ma ponad 60km2 powierzchni. Mod jest w fazie grywalnej bety. Obszar mieści się na czterech mapach: Maranta, Lathia, Fasari, Halios2. Ubanga jest biednym kontynentem, inspirowanym Afryka I południową Europą. Porovinchi Maranta jest chłodniejszą, północną częscią ogromnego w założeniach kontynentu.
Ten świat nie jest stworzony dla gracza, ale dla samego siebie. Gracz będzie się w tym świecie czul zagubiony, biedny I wyobcowany. Marantejczykom raczej totalnie wisi, czy gracz jest w ich świecie, czy nie.
Ten mod powstaje, bo opanowała mnie idee fix. Nie ma na celu kogokolwiek zadowalać.

=====================
REQUIREMENTS
Shivering Isles,
Official OblivionPatch 1.2

=====================
INSTALLATION INSTRUCTIONS
=====================
Ponieważ ta wersja zawiera pliki bsa, sposób instalacji jest inny niż kiedyś. Jeśli masz już zainstalowaną starszą wersją (wcześniejszą niż Ubanga 0.98.7, która ma już bsa), najpierw musisz usunąć wszystkie pliki LOD z folderu DistantLOD (Oblivion/Data/DistantLOD). Musisz także usunąć  pliki Ubangi z folderów: Meshes, textures i Sound. Nie zdołasz zrobić tego ręcznie! Użyj TES4Files! http://www.nexusmods.com/oblivion/mods/searchresults/ (Tes4Files usunie także automatycznie wszystkie pliki z folderu Data/DistantLOD).

Pobierz do folderu tymczasowego:
Uban98.8BetaPart1
Uban98. 8Beta Part2
Uban98. 8Beta Part3
Potem wypakuj pliki do do folderu Oblivion. Aktywuj pliki w launcherze.

Porządek ładowania plików musi być następujacy: (Ubanga.esm musi być pierwsza po Oblivion.esm):

Oblivion.esm
Ubanga.esm
[Inne, twoje pliki esp]
Ubanga.esp (Jeśli jest jakiś dla obecnej wersji.)
UbangaForLazy ( Jeśli chciałbyś odwiedzić Fasari, anie chce ci się robię questów)
UbangaDoors.esp (Musi być zawsze ostatnia, jeśli chcesz widzieć mapę w grze!)
-----------------
Ubanga nie ma nagranego dzwieku, sugeruję uzyć “Elys Universal Silent Voice”  Here dzialajacego pod OBSE
----------------
Ubanga jest kompatybilna z angielskimi modami. Jeśli używasz spolszczającego patcha, musisz go wyłączyć!
-----------------
Jak dostać się do Maranty? Idź do portu w Imperial City I porozmawiaj z człowiekiem o imieniu Farasito, który sprzedaje bilety do Maranta City.