OBLIVION
ALAnonimUBANGA_1_01_EN_PL by ALAnonim
Oblivion » New Lands
Added: 03/05/2012 - 11:28AM
Updated: 09/12/2015 - 03:47PM

135 Endorsements

1.01 Latest version

3,293 Unique D/Ls

4,185 Total D/Ls

55,324 Total Views

Uploaded by alimal

Description

Last updated at 15:47, 9 Dec 2015 Uploaded at 11:28, 3 May 2012

=====================
24.08.2015
Ubanga 1.01 esp is a small update only! You need full Ubanga 1.0 to play!
Ubanga 1.01 fix boat connection between Kigangoni and Kibara
I  did a lot of cleaning works in Burendari and Halios.
Installanion: see bellow

---------------

EN
Name: UBANGA
Version: 1.0
Author(s): ALAnonim

Date:  2015.08.16
IT IS VERY SHORT VERSION OF README. I STRONGLY RECOMMENDED TO READ FULL README! LINK BELOW
Full Readme
https://docs.google.com/document/d/1exHIERHC-rVWk_7HpABYbrONr4_SId5GJ5ZMiRvs1dM/edit
Change Log
https://docs.google.com/document/d/1RPDANXVy36y3UE7s80CP2j7GM0cGu2munhLG3_GZhpc/edit#heading=h.kraaef6o1tji
Spoiler
https://docs.google.com/document/d/1cdz05SGeOP2jK-_gWYdVXRVf39mOGSEG9GLxGz0nKIA/edit
Ubanga Ver 1.0 more information
https://docs.google.com/document/d/1BOoNo3H7qLjAREkudgKUIcGm2xVq_PWw04XGZqUS3AE/edit#

=====================
CAUTION!!!

The current version of Ubanga is the first one NO BETA version.
I decided to take this step, because the status of beta unnecessarily deters players. Note, however, that the project Ubanga is a project which is assuming constantly development. What does that mean in practice?
Some parts of Ubanga (e.g.  Maranata) are largely completed. Other (Halios as Fasari)  are in development.
 Even in the provinces completed may appear significant changes (Even new quads)

You should always remember that the essence of this mod is the constant development.
Version includes file UbangaDoors.esp ver. 1.8.9
Use this version to see the new maps in the game!

CAUTION!
If you are using Ubanga - English Introductions Patch by wizardmirth http://oblivion.nexusmods.com/mods/43694//, you can't see new maps of Halios and Fasari in game.
(This mod should be updated)

=====================
DESCRIPTION
“Ubanga” is a grand scale land that is more than 70? square kilometer. It Is currently in a playable beta phase with four maps: Maranta, Lathia, Fasari, Halios. The land Ubanga is a poor and is inspired by the geographical parts of northern Africa and southern Europe. There are different parts of the land. Porovinchi Maranta is for example the northern, cold part of a huge continent Ubanga.
The world is not for you, its there for its own sake. You as player will feel like a traveler lost in a strange and unfamiliar world, a world that dosent care why you are there.This mod is created not to satisfy anyone, its the mod creators idea to create an independent and living world.

=====================
REQUIREMENTS
Shivering Isles,
Official OblivionPatch 1.2

=====================
INSTALLATION INSTRUCTIONS
=====================
NOTE!

If you have an older version installed (older than Ubanga 0.98.7) you must first remove all Ubanga LOD files from the DistantLOD folder (Oblivion/Data/DistantLOD). You must also delete all the old Ubanga files from the folders: Meshes, textures and Sound. You can use the mod TES4Files to do so. http://www.nexusmods.com/oblivion/mods/searchresults/ (Tes4Files can also remove DistantLOD files automatically).
END OF NOTE!

Download and unzip the files to a temporary folder:
Uban1.0 Part1
Uban1.0 Part2
Uban1.0 Part3
Then simply extract all data folders to Oblivion folder. Activate the files from Oblivion launcher.

Your load order should be like the following (Ubanga.esm must be after Oblivion.esm) :
Oblivion.esm
Ubanga.esm
[Other esps]
Ubanga.esp (If necessary and if so will be.)
UbangaForLazy ( if you are lazy but you will to visit Fasari)
UbangaDoors.esp (Must be the last if you will see the map in game!)
-----------------
Currently Ubanga doesn't have any recorded voices so its advised to use the OBSE mod “Elys Universal Silent Voice”
Here
-----------------
How to get to the new land that waits? You must go to Imperial City port and speak to a person called Farasito. (ICWaterfront)He sells ticket to Maranta City.

Have fun!
   ALAnonim

===================
===================
===================
PL
---------------


24.08.2015
Ubanga 1.01.esp To tylko mały update! Potrzebujesz pełnej wersji  Ubanga 1.0 aby grać!
Ubanga 1.01.esp naprawia błąd w transporcie pomiędze Kigangoni i Kibara
Zrobiłem też wiele prac porządkowych w Burendai i na Halios.
Instalacja: Patrz niżej.

--------------------------------
Name: UBANGA
Version: Ubanga1.0
Author(s): ALAnonim

Data: 2015.08.16

to jest skrócona wersja readme.
powinieneś przeczytać pełną wersję!
Full Readme:
https://docs.google.com/document/d/1exHIERHC-rVWk_7HpABYbrONr4_SId5GJ5ZMiRvs1dM/edit
Change Log:
https://docs.google.com/document/d/1RPDANXVy36y3UE7s80CP2j7GM0cGu2munhLG3_GZhpc/edit#heading=h.kraaef6o1tji
Spoiler:
https://docs.google.com/document/d/1iHFguPo9ljK3zgCdhBFKnxUfT_oQ8DVlr1PTbb_3-WY/edit
Ubanga Ver 1,0 more information:
https://docs.google.com/document/d/1h3-qlATWH9x2i_RWfcdR_RzKWpUh3rHZuDKZp1Atpk4/edit#

UWAGA!!!

Obecna wersja Ubangi jest pierwszą wersją bez statusu beta. Zdecydowałem się na ten krok, bo status beta niepotrzebnie odstrasza graczy. Należy jednak pamiętać, że projekt Ubanga jest projektem który z założenia jest i będzie w nieustannym rozwoju. Co to znaczy w praktyce?
Niektóre mapy Ubanga np. Maranta są w dużym stopniu ukończone. Inne jak Fasari czy Halios są w fazie rozwoju.
Nawet jednak w prowincjach ukończonych mogą pojawiać się istotne zmiany. (Za dobudowywaniem quadów włącznie) Należy zawsze pamiętać, że istotą tego moda jest nieustanny rozwój.Wersja 1.0 zawiera plik UbangaDoors.esp ver. 1.8.9

==============
DESCRIPTION
“Ubanga” rozciąga się obecnie na ponad 70(?) km2 powierzchni. Mod jest w fazie grywalnej bety. Obszar mieści się na czterech mapach: Maranta, Lathia, Fasari, Halios2. Ubanga jest biednym kontynentem, inspirowanym Afryka I południową Europą. Porovinchi Maranta jest chłodniejszą, północną częscią ogromnego w założeniach kontynentu.
Ten świat nie jest stworzony dla gracza, ale dla samego siebie. Gracz będzie się w tym świecie czuł zagubiony, biedny I wyobcowany. Marantejczykom raczej totalnie wisi, czy gracz jest w ich świecie, czy nie.
Ten mod powstaje, bo opanowała mnie idee fix. Nie ma na celu kogokolwiek zadowalać.

=====================
REQUIREMENTS
Shivering Isles,
Official OblivionPatch 1.2

=====================
INSTALLATION INSTRUCTIONS
=====================
Obecna wersja zawiera pliki bsa.

Pobierz do folderu tymczasowego:
Uban1.0 Part1
Uban1.0 Part2
Uban1.0 Part3

Potem wypakuj pliki do do folderu Oblivion. Aktywuj je.

Porządek ładowania plików musi być następujacy: (Ubanga.esm musi być pierwsza po Oblivion.esm):

Oblivion.esm
Ubanga.esm
[Inne, twoje pliki esp]
Ubanga.esp (Jeśli jest jakiś dla obecnej wersji.)
UbangaForLazy ( Jeśli chciałbyś odwiedzić Fasari, anie chce ci się robię questów)
UbangaDoors.esp (Musi być zawsze ostatnia, jeśli chcesz widzieć mapę w grze!)
-----------------
Ubanga nie ma nagranego dzwieku, sugeruję użyć “Elys Universal Silent Voice”  Here dzialajacego pod OBSE
----------------
Ubanga jest kompatybilna z angielskimi modami. Jeśli używasz spolszczającego patcha, musisz go wyłączyć!
-----------------
Jak dostać się do Maranty? Idź do portu w Imperial City I porozmawiaj z człowiekiem o imieniu Farasito, który sprzedaje bilety do Maranta City.
                           
Miłej zabawy!
        ALAnonim