The Witcher 2

File information

Last updated

Original upload

Created by

Rustine

Uploaded by

rustine

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

All items: quest, armors, weapon, bombs.
New Enchanced Edition Weapons and Dark Items!

Permissions and credits
Donations
[ENG]

It's a mod created for user from official Witcher forum. I added every item in the game to Inkeepers. It's editable! Just use the files from miscellaneous, find item you need and add it to any shop you want! Direct instructions in the pack.
If you have any problems, write [email protected]

COMPABILITY
This will conflict to any mod that uses def_shops.xml

ISSUES
Quest won't start after taking quest item from merchant. It's not my fault. Nothing can do with it.
Dark items won't work if you are on other difficulty than Dark. It's game mechanics i can't do anything with this as well.

INSTALATION
Unpack and place items folder in CookedPC.
It should look like that:
CookedPC->items->def_shops.xml

CREDITS
I owe the idea for this mod to Mengaard - user from Witcher's official forum.
I got this files thanks to fireundubh's RED Tools.

[POL]

To mod stworzony dla u?ytkownika z oficjalnego forum Wied?mina. Ka?dy przedmiot z gry zosta? dodany do karczmarzy. Jest edytowalny! Po prostu u?yj plików z kategorii miscellaneous, znajd? przedmiot, który potrzebujesz i dodaj go do sklepu, którego chcesz! Bezpo?rednia instukcja w paczce.
Je?li masz jakie? problemy, pisz na [email protected]

KOMPATYBILNO??
Mod b?dzie konfliktowa? z ka?dym, który u?ywa pliku def_shops.xml

PROBLEMY
Zadania nie rozpoczn? si? po wzi?ciu przedmiotu questowego od sprzedawcy. To nie moja wina, nic nie mog? z tym zrobi?.
Mroczne przedmioty nie dzia?aj?, je?li jeste? na poziomie trudno?ci innym ni? Mroczny. To mechanika gry i równie? nic z tym nie dam rady zrobi?.

INSTALACJA
Wypakuj i umie?? folder "items" w CookedPC.
Powinno to wygl?da? tak:
CookedPC->items->def_shops.xml

PODZI?KOWANIE
Pomys? na tego moda zawdzi?czam Mengaardowi - u?ytkownikowi oficjalnego forum Wied?mina.
Mam te pliki dzi?ki fireundubh's RED Tools.

Changelog
1.0 - Default mod
2.0 - Added Enchanced Edition items
3.0 - Added Dark items
3.1 - Polish translation