Skyrim Special Edition
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

TomawsCZ

Uploaded by

TomawsCZ

Virus scan

Safe to use

About this mod

Češina (CZ) pro mód GIST - Genuinely Intelligent Soul Trap SE

Requirements
Permissions and credits
Changelogs
Pouze překlad, je nutné stáhnout originální mód: GIST - Genuinely Intelligent Soul Trap SE

28.01.2021 - Překlad pro verzi 1.3

Češtinu překopírujte až po nainstalování originálního módu !!!

Původní mód byl vytvořen autorem: opusGlass