Skyrim Special Edition
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Negatrm

Uploaded by

Negatrm

Virus scan

Safe to use

About this mod

The Brotherhood of Old - Turkish Translation

Permissions and credits

Skyrim'in Karanlık Kardeşliği, Suikastçı Loncası mıdır yoksa kiralık katiller mi? Bence kiralık katil çetesinden öte geçemiyor. Hal böyle ki, ihanete bile uğruyorsun. Neyse ki bu harika mod meseleyi çözüyor. Karanlık Kardeşlik orijinal senaryosu tamamlandıktan sonra başlayan hikaye ile loncayı tekrar ihtişamlı günlerine kavuşturmak senin elinde. Yeni arayışlar, yeni suikastlar...Asıl Karanlık Kardeşlik hikayesi bitmelidir. Ardından ulak seni bulacaktır.