Skyrim Special Edition
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Created by Volek and converted to SSE by Allie1718

Uploaded by

nazg2001

Virus scan

Safe to use

About this mod

Polish translation of My Home is Your Home by Volek and Allie1718.

Polskie tłumaczenie modyfikacji My Home is Your Home autorstwa użytkowników Volek i Allie1718.

Requirements
Permissions and credits
For English-speaking users: this is only a Polish translation of My Home is Your Home, created by Volek for Oldrim, ported into SE by Allie1718 and published by FakeTails.

Modyfikacja pozwala zarządzać towarzyszami – także tymi z modów – poprzez przydzielenie im domu (ponownie, modyfikacja działa z tymi dodanymi przez mody). Kiedy rozkażesz towarzyszowi odejść, uda się on do przypisanego mu miejsca. Mod obsługuje do 250 towarzyszy.

Żeby zainstalować spolszczenie, po prostu pobierz oryginalną modyfikację, a następnie nadpisz plik ESP.