SKYRIM
Apocalypse - Magic of Skyrim spolszczenie (polish translation) by anathema83
Skyrim » Magic - Spells & Enchantments
Added: 01/07/2016 - 06:46PM
Updated: 07/07/2017 - 04:20PM

53 Endorsements

9.40 Latest version

3,083 Unique D/Ls

8,030 Total D/Ls

16,349 Total Views

Uploaded by anathema83

Description

Last updated at 16:20, 7 Jul 2017 Uploaded at 18:46, 1 Jul 2016

Apocalypse - Magic of Skyrim spolszczenie (polish translation)


 Jest to SPOLSZCZENIE Moda Apocalypse - Magic of Skyrim autorstwa EnaiSiaion
For English Users: Please note this is only a Polish Translation of the Apocalypse - Magic of Skyrim by EnaiSiaion

JAK ZAINSTALOWAĆ:


DO DZIAŁANIA POTRZEBUJESZ ORYGINALNEJ WERSJI

Pobierz oryginalną angielską wersję i zainstaluj za pomocą NMM, MO, lub ręcznie
Pobierz spolszczenie modułu głównego i je zainstaluj za pomocą NMM, MO,lub ręcznie


O MODZIE:
Apocalypse dodaje 155 nowych zaklęć do świata Skyrim, które w unikalny, zbalansowany i adekwatny sposób wplatają się w podstawowy system czarów. Dodano także zwoje i kostury.
 
 

CO DAJE MOD:

  • 155 nowych zaklęć (31 z każdej szkoły) – każde z własnymi efektami i animacjami 
  • Nowe zaklęcia, zwoje i kostury dodane zostały do list sklepów i łupów
  • Zaklęcia zostały zbalansowane tak, aby pasowały do poziomów oryginalnych czarów, dając równocześnie większy wybór
  • Mod jest kompatybilny z popularnymi modami skalującymi poziomy magii
  • Dodano poprawkę dotyczącą błędu związanego z zadaniem Rytualny czar przywracania
  • Możliwość konfiguracji za pomocą menu MCM – konieczne zainstalowanie SkyUI (sam mod nie wymaga SkyUI)

Tłumaczenie Apocalypse - SkeRe Compability Patch autorstwa Ziemowit95. Dzięki za podzielenie się plikiem.