SKYRIM
Enhanced Lights and FX - spolszczenie by FredPL
Skyrim » Immersion
Added: 12/01/2013 - 09:44PM
Updated: 13/01/2013 - 12:16AM

4 Endorsements

1.0 Latest version

163 Unique D/Ls

263 Total D/Ls

3,806 Total Views

Uploaded by FredPL

Description

Last updated at 0:16, 13 Jan 2013 Uploaded at 21:44, 12 Jan 2013

Jest to spolszczenie do moda tworzonego przez Anamorfus'a. Do dzia?ania wymaga podstawowej wersji Enhanced Lights and FX. Spolszczenie zosta?o przygotowane i stworzone w oparciu o wersj? 0.1.4 i dla niej jest przeznaczone. Przywraca polskie nazwy lokacji.

Instalacja
Zamie? oryginalny plik EnhancedLightsandFX.esp na ten znajduj?cy si? w archiwum. Upewnij si?, ?e jest zaznaczony w menu uruchamiania w plikach gry.