0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

FredPL

Uploaded by

FredPL

Virus scan

Safe to use

About this mod

T?umaczenie moda Bandolier - Bags nad Pouches stworzonego przez Dragten\'a.

Requirements
Permissions and credits
Jest to spolszczenie do moda stworzonego przez Dragten'a. Do dzia?ania wymaga podstawowej wersji Bandolier - Bags and Pouches.

Instalacja
Zamie? oryginalny plik Dr_Bandolier.esp na ten znajduj?cy si? w archiwum. Upewnij si?, ?e jest zaznaczony w menu uruchamiania w plikach gry.
Top