Skyrim

File information

Last updated

Original upload

Created by

Hitmanov

Uploaded by

Hitmanov

Virus scan

Safe to use

About this mod

Wersja przetłumaczona moda Apocalypse Spell Package by Enai Siaion.
Najnowsza (angielska) wersja: http://skyrim.nexusmods.com/mods/16225

Permissions and credits
[size=+2]Dostępna wersja 4.0[/size]
Planowana aktualizacja do wersji 5.x - luty 2014.

Polski:
Wersja: 4.00
Pamiętaj by sprawdzić czy dost?pna jest nowsza wersja moda na stronie:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/16225

Jest to spolszczenie Apocalypse Spell Package by EnaiSiaion.
Najpierw należy zainstalować oryginalną wersję modyfikacji ze strony autora.
Następnie należy podmienić pliki z folderu Data na te z archiwum tu umieszczonego.
Więcej informacji w pliku ReadMe w archiwum.

Odnośnie wersji 4.00:
Literówki / niezgodności możecie zgłaszać w komentarzach.


English:
Version: 4.00
Remember to check for the latest version at:
http://skyrim.nexusmods.com/mods/16225

It is a Polish translated version of Apocalypse Spell Package by EnaiSiaion.
The original mod is required to be downloaded first.
Then just overwrite existing files with those from the archive in your Data folder.
More information to be found in Readme file inside the archive.