SKYRIM
Einherjar Armor - Czech translation by Azarian
Skyrim » Armour
Added: 19/03/2012 - 06:15PM
Updated: 04/04/2012 - 11:21AM

9 Endorsements

1.1 Latest version

241 Unique D/Ls

457 Total D/Ls

15,804 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:21, 4 Apr 2012 Uploaded at 18:15, 19 Mar 2012

Jedná se o ceský preklad modu Einherjar Armor autora Omesean. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.