SKYRIM
More Interactive Items - Czech Translation by CoNYcz
Skyrim » Gameplay Effects and Changes
Added: 18/03/2012 - 09:04PM
Updated: 21/03/2012 - 03:18PM

8 Endorsements

1.2 Latest version

80 Unique D/Ls

176 Total D/Ls

5,897 Total Views

Uploaded by CoNYcz

Description

Last updated at 15:18, 21 Mar 2012 Uploaded at 21:04, 18 Mar 2012

Czech translation of JustinOther's mod More Interactive Items - Grab Moveable Statics
?eský p?eklad módu More Interactive Items - Grab Moveable Statics od uživatele Justin Other

Originální mód stahujte ZDE

P?eklad byl vytvo?en na verzi 1.31 tohoto módu.

Instalace:
Stáhn?te pomocí NMM a pak aktivujte nebo manuáln? extrahujte obsah archivu do .../Skyrim/data

Když naleznete n?jaké nesrovnalosti nebo n?co nep?eloženého neváhejte napsat.