Tôi đã mất rất nhiều thời gian chơi để có thể tạo được 1 preset mà tôi thấy ưng ý nhất ,
- Ai thích preset mà tôi tạo ra có thể cho tôi 1 Like :D để ủng hộ tôi thêm động lực tạo các preset mới
- Có thắc mắc về vấn đề lỗi bạn có thể Cmt bên dưới bài viết
- Cám ơn và hãy tải về thử nghiệm :D
Chúc vui vẻ
  

It took me a lot of time to create a preset that I found most interesting,- Who likes the preset I created can give me 1 Like: D to support me with the motivation to create new presets
- Have questions about the error problem you can Cmt below the article
- Thanks and download the test: D
Have fun

Article information

Added on

Edited on

Written by

hale0311

2 comments

 1. Slyfire18
  Slyfire18
  • member
  • 7 posts
  • 0 kudos
  How do you add this preset to the racemenu? I've tried everything. I love this preset you did a great job
  1. hale0311
   hale0311
   • member
   • 22 posts
   • 5 kudos
   thank
   Mod Organizer 2
   overwrite\SKSE\Plugins\CharGen\Presets
   play game
   ~ Showracemenu
   Load preset
Top