0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Hale0311

Uploaded by

hale0311

Virus scan

Safe to use

About this mod

It took me a lot of time to create a preset that I found most interesting,- Who likes the preset I created can give me 1 Like: D to support me with the motivation to create new presets
- Have questions about the error problem you can Cmt below the article
- Thanks and download the test: D
Have fun

Requirements
Permissions and credits
Bắt buộc:
Skin : Demoniac- High Quality Glossy Female Body Texture

https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/70834

Hair :  KS Hairdos - HDT Physics

https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/70363

EYES : The Eyes Of Beauty

https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/13722
 
Race menu :

https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/29624
Tôi đã mất rất nhiều thời gian chơi để có thể tạo được 1 preset mà tôi thấy ưng ý nhất ,
- Ai thích preset mà tôi tạo ra có thể cho tôi 1 Like :D để ủng hộ tôi thêm động lực tạo các preset mới
- Có thắc mắc về vấn đề lỗi bạn có thể Cmt bên dưới bài viết
- Cám ơn và hãy tải về thử nghiệm :D
Chúc vui vẻ
  

It took me a lot of time to create a preset that I found most interesting,- Who likes the preset I created can give me 1 Like: D to support me with the motivation to create new presets
- Have questions about the error problem you can Cmt below the article
- Thanks and download the test: D
Have fun
Top