Life Is Strange: True Colors

File information

Last updated

Original upload

Created by

Fairytale

Uploaded by

FairytaleGaming

Virus scan

Safe to use

About this mod

Български език за играта Life is Strange: True Colors.

Permissions and credits
Donations
Български език за играта Life is Strange: True Colors. 
Преведен е САМО епизод първи. Следващите епизоди ще бъдат добавяни за в бъдеще.ОПИСАНИЕ:

01/04/2022
Българска локализация за Life is Strange: True Colors.
Версия на превода: v1.00 
* Работи с всички версии на играта за PC. Последно тестван с 1.2.124.642320.

Преводите в Nexus mods подлежат на редакция, допълване на текстове, отстраняване на грешки. Ако ползвате превод, изтеглен от различно място, рискувате да попаднете на стара непълна версия. Ако има друг линк, той е изрично указан в Nexus mods на тази страница като mirror.

ИНСТАЛИРАНЕ:
1. Изтеглете и разархивирайте.
2. Поставете pakchunk99-WindowsNoEditor.pak в директорията на играта: Life is Strange True Colors\Siren\Content\Paks.
* Файлът не заменя друг, защото в директорията няма файл с точно това име. Просто го поставяте в папката до другите                pakchunk-WindowsNoEditor.pak файлове, които са с номера в името.
3. Стартирайте играта. Отидете в OPTIONS>LANGUAGE&SUBTITLES и на TEXT LANGUAGE изберете Български.


Автор на превода: Fairytale™