X: Rebirth

File information

Last updated

Original upload

Created by

pepe143

Uploaded by

pepe143

Virus scan

Safe to use

About this mod

Permissions and credits

Slovenský preklad hry X-Rebirth 4.10 - Teladi Outpost a Home of Light
(beta verzia 099.b)Adresárová verzia

    Inštalácia:
  • Adresár z archívu ,,t,, nakopírovať do koreňa hry .
  • Adresáre a súbory z archívu :  Extensions - nakopírovať do koreňa hry a prepísať pôvodné. Pri vrátení na iný jazyk prepísané súbory na to nemajú vplyv.
  • V súbore lang.dat prepísať pôvodne číslo znakovej sady na číslo 42 (slovenčina) alebo nakopírovať lang.dat z archívu.

  
   Odinštalácia:

  • Prepísať v lang.dat číslo 42 (slovenčina) na číslo zvoleného jazyka 44, 39, 49, 07... atď.