The Witcher 3

File information

Last updated

Original upload

Created by

SpontanCombust

Uploaded by

SpontanCombust

Virus scan

Safe to use

About this mod

Polish Translation for the mod Random Enounters Reworked by Aeltoth.

Requirements
Permissions and credits
[Przekład oryginalnego opisu]

Czy kiedykolwiek czułeś/aś, że tej grze przydałoby się więcej losowych starć? Nowe Losowe Starcia (RER) daje na to odpowiedź, stawiając na twojej drodze wiele różnych stworzeń w trakcie twoich przygód. Geralt może zostać napadnięty przez bandytów albo Leszego ze sworą wilków! Czasem jednak potwory zajmują się swoimi sprawami, a to właśnie Geralt jest tym, kto na nie poluje.

Nowości
Nowe (Odnowione) Losowe Starcia w losowy sposób spawnuje wokół ciebie przeciwników w zależności od twojego otoczenia i podejmowanych przez ciebie akcji.

 • Specjalne trofea z potworów, by nieco wynagrodzić złotem wysiłki Geralta podczas polowań
 • Możliwość uzależnienia bestiariusza RER od bestiariusza Geralta, by ten losowo nie spotkał stworzeń, które jeszcze nie poznał
 • Specjalne starcia, np. polowanie na Gryfa
 • W pełni działające zlecenia wiedźminskie
 • Pełna optymalizacja, brak spadku klatek w czasie starć
 • Pełna kontrola przy pomocy menu
 • Wsparcie dla komend w growej konsoli, by wywoływać zasadzki i polowania na potwory dowolnego rodzaju
 • System Zdarzeń by reagować na poczynania gracza. Wejście na bagna może zwabić potwory tam przebywające, odgłosy walk mogą przyciągnąć ciekawskie stworzenia, krew i pozostałości potworów na ubraniu Geralta przyciągają trupojady.
 • Losowo zmieniane zwyczajne starcia poprzez dodawanie osobników do już isniejących grup stworzeń. Grupa trzech bandytów w bazowej grze może teraz się składać z większej ich ilości lub nawet z dużych stworzeń takich jak Gryfy. Leszy mogą teraz wędrować w grupach. Każde przejście gry może okazać się inne.
 • Wsparcie dla Zdarzeń stworzonych przez społeczność, jeśli masz doświadczenie z programowaniem i chciałbyś/aś dodać swoje własne do moda.


Instalacja moda

 • Upewnij się, że masz zainstalowane Community Patch - BaseShared Imports oraz Bootstrap and Utilities
 • Użyj Mod Managera lub manualnie przekopiuj zawartość archiwum (tak by zawartości folderów mods, dlc i bin znalazły się w odpowiednich dla siebie miejscach)
 • Użyj wygodnego narzędzia update-registry.bat dołączego przez autora w folderze modRandomEncountersReworked lub...
 • manualnie zedytuj plik mods_registry.ws (używając edytora tekstu) znajdujący się w katalogu mods\modBootstrap-registry\content\scripts\local w następujący sposób:
Wewnątrz pliku należy dodać następującą linię:
add(modCreate_RandomEncountersReworked());

...tak, by zawartość pliku wyglądała mniej więcej tak:
// ----------------------------------------------------------------------------
// ----------------------------------------------------------------------------
class CModRegistry extends CModFactory {
protected function createMods() {
// add mod creation calls here, like this:
//
// add(modCreate_());
// ...
// see example dir
//add(modCreate_ExampleMod());
//add(modCreate_ExampleEntityMod());
//add(modCreate_UiExampleMod());
add(modCreate_RandomEncountersReworked()); // <-- dodana linia
}
}
// ----------------------------------------------------------------------------
// ----------------------------------------------------------------------------Instalacja tłumaczenia
 • Zawartość archiwum przekopiować do folderu mods. Przy zapytaniu nadpisać pliki. Nie używać Mod Managera, bo może on spowodować skasowanie reszty plików moda.Podziękowania:
- Dla Aeltoth za fenomenalne odświeżenie moda Random Encounters i ciągły jego rozwój
- Dla erxv za pierwotny, oryginalny mod, bez którego ten odświeżony by nie powstał
- Dla CDPR, bez których ta cała gry by nie istaniała