The Witcher 3
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Nineczka

Uploaded by

Nineczka

Virus scan

Safe to use

About this mod

Requirements
Permissions and credits
PL: Jest to tłumaczenie modyfikacji Gwent Redux stworzonej przez Majestic511
By zainstalować modyfikacje proszę wrzucić plik znajdujący się w archiwum do folderu Content znajdującego się w folderze z modyfikacją.

P.S. Proszę o zgłaszanie każdego błędu w tłumaczeniu, brakującego tekstu, lub błędnie umieszczonego tekstu, przepraszam za wszelkie problemy w błędnej translacji!