The Witcher 3
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Tomsztyl

Uploaded by

Tomsztyl

Virus scan

Safe to use

About this mod

This mod uses the soundtrack from the Netflix series The Witcher and replaces some of the songs from The Witcher 3

Permissions and credits
[EN]
My portfolio 
This mod uses the soundtrack from the Netflix series The Witcher and replaces some of the songs from The Witcher 3

Mods can load multiple soundtracks for example:
you can change the soundtrack for
The Fields of Ard Skellig and KaerMorhenWalking


Note do not change the soundtrack of the same song for example:
The Fields of Ard Skellig  and The Fields of Ard Skellig 

The soundtrack that was used series Netflix:
-Grosza daj wiedźminowi(Polish version)
-Toss A Coin To Your Witcher(English version)
-Her Sweet Kiss
-The End's Beginning
-The Song Of The White Wolf
-Trailer Song UNSECRET

The soundtrack that was used game The Witcher 3:
-ArdSkeligWalking "The Fields of Ard Skellig"  ID:669110499,778830456
-CombatFightWhiteOrchard "White Orchard Combat" ID:22716799,163257153
-GwentSongGame  "The Nightingale Extended" ID:3961972
-KaerMorhenWalking "Kaer Morhen Extended" ID:324696200,993040974
-NovigradSong  "Unreleased Gwent" ID:570828551

How install :
1.Choose the soundtrack that interests you
2.Create the Mods folder in The witcher 3 files
3.Paste the selected soundtrack


[PL]
My portfolio 
Ten mod wykorzystuje ścieżkę dźwiękową z serialu Netflix The Witcher i zastępuje niektóre utwory z The Witcher 3

Mody mogą ładować wiele ścieżek dźwiękowych na przykład :
Możesz zmienić ścieżkę dźwiękową dla
The Fields of Ard Skellig i KaerMorhenWalking

Uwaga nie zmieniaj ścieżki dźwiękowej tego samego utworu na przykład 
The Fields of Ard Skellig  i The Fields of Ard Skellig 

Użyta ścieżka dźwiękowa Serial Netflix:
-Grosza daj wiedźminowi(Polska wersja)
-Toss A Coin To Your Witcher(Angielska wersja)
-Her Sweet Kiss
-The End's Beginning
-The Song Of The White Wolf
-Toss A Coin To Your Witcher
-Trailer Song UNSECRET

Ścieżka dźwiękowa, której użyto z gry Wiedźmin 3:
-ArdSkeligWalking "The Fields of Ard Skellig"  ID:669110499,778830456
-CombatFightWhiteOrchard "White Orchard Combat" ID:22716799,163257153
-GwentSongGame  "The Nightingale Extended" ID:3961972
-KaerMorhenWalking "Kaer Morhen Extended" ID:324696200,993040974
-NovigradSong  "Unreleased Gwent" ID:570828551

Jak zainstallować:
1.Wybierz interesującą Cię ścieżkę dźwiękową 
2.Utwórz folder Mods w plikach Wiedźmina 3
3.Wklej wybraną ścieżkę dźwiękową