The Witcher

File information

Last updated

Original upload

Created by

eLeR Creative and Ifrit

Uploaded by

eLeRCreative

Virus scan

Some files not scanned

Tags for this mod

About this mod

Masquerade is an additional adventure to the game The Witcher 1 created by fans.

Permissions and credits
Translations
Donations

 =============================================================================================================================
Summary of the list of changes in Update 1.2.1:
- additional "hidden" quest;
- refreshed dubbing of a few minor characters whose technical quality has been poor so far;
- additional journal entries;
- technical bug fixes;
- logical bug fixes.

Streszczona lista zmian w aktualizacji 1.2.1:
- dodatkowe "ukryte" zadanie;
- odświeżony dubbing kilku pomniejszych postaci, u których dotychczas jakość techniczna była słaba;
- dodatkowe wpisy do dziennika;
- poprawki błędów technicznych;
- poprawki błędów logicznych.
 =============================================================================================================================

PL
Z przyjemnością pragnę poinformować, iż została wydana potężna aktualizacja przygody Maskarada oznaczona jako 1.2


 
Poniżej streszczona lista zmian:

- Dodano rosyjską wersję językową (napisy);
- Dodano węgierską wersję językową (napisy);
- Dodano nowy (polski) dubbing wielu postaci, w tym Geralta (łączenie około 17 000 słów);
- Dodano autorską ścieżkę dźwiękową, wykonaną przez zespół Mantrio;
- Dodano nową lokację;
- Dodano więcej spotkań z przeciwnikami;
- Dodano outro;
- Naprawiono wiele błędów;
- Dodano mechanizm zabezpieczający przed uruchomieniem przygody bez wymaganych plików.

 =============================================================================================================================

EN
I am pleased to announce that a hugeupdate for the Masquerade adventure, marked as 1.2, has been released.
 

 
Summary of the list of changes inUpdate 1.2:
 
- Implemented Russian languageversion (subtitles);
- Implemented Hungarian languageversion (subtitles);
- New (Polish) dubbing for severalcharacters has been added, including Geralt (over 17,000 words);
- An original soundtrack for theadventure (created by Mantrio);
- A new location;
- More encounters with opponents;
- An Outro for the story;
- Several bugs fixes have beenimplemented;
- A mechanism to prevent theadventure from starting without the required files has been added.

=============================================================================================================================

RU
Русская версия дополнительного приключения "Masquerade".
Описание приключения: "Совершено убийство – жертвой стал один из членов купеческого каравана, остановившегося в Предместьях Вызимы.
Всю вину возложили на допплера, прибывшего вместе с купцами. Городская стража решает нанять ведьмака для убийства существа. Им повезло, ведь один такой охотник за чудовищами был неподалёку..."

Masquerade – дополнительное приключение, созданное фанатами оригинальной игры 2007 года. В основе сюжета лежит детективная история, явно вдохновлённая нуарной тематикой. Отправной точкой является убийство, а наша задача – определить виновного. Действие происходит в Предместье. Мы натыкаемся на караван из Венгерберга, полный подозрительных торговцев и норовистых краснолюдов, а также на допплера, который в глазах местных кметов подобен язве (виновен во всех бедах и неудачах, в том числе и убийстве). Но так ли это на самом деле?

Особенности приключения:
• Основной детективный сюжет, полный улик, подозрений и загадок.
• Несколько обширных побочных разветвлений.
• Специфическая атмосфера Предместий, обусловленная присутствием допплера.
• Полное озвучание приключения. Голоса предоставили персонажам как профессиональные актёры, так и талантливые поклонники (пока доступно лишь польское озвучание).
• Множество секретов и любопытных вещей для исследования.

История модуля берёт своё начало в 2008 году. Родоначальником проекта считается польская креативная группа Ifrit, ответственная за создание таких известных приключений, как "Свадьба", "Счастливого Страшдества" и "Crossroads".
В связи с техническими проблемами, в 2010 году разработка модуля была заморожена.
В 2019 году целью новой команды, сформированной eLeR Creative (действующим инициатором проекта) стало возобновление работ над модулем и доведение его основных идей до окончательного вида.

Приключение содержит:
• 110 NPC;
• 43 локации;
• 2 основных квеста;
• 8 побочных квестов;
• 2 мини-квеста;
• 2 скрытых квеста;
• 7500 файлов, содержащихся в приключении;
• 7–8 часов игрового процесса.

Я рад сообщить, что состоялся выход крупного обновления для приключения "Маскарад", помеченное как версия 1.2.
  


Основные изменения в апдейте 1.2 
- Добавлена версия на русском языке (субтитры);
- Добавлена версия на венгерском языке (субтитры);
- Добавлено новое (польское) озвучание многих персонажей, в том числе Геральта;
- Добавлен оригинальный саундтрек (в исполнении группы Mantrio);
- Добавлена новая локация;
- Добавлено больше встреч с противниками;
- Добавлено аутро;
- Исправлено множество технических ошибок;
- Добавлен механизм, предотвращающий начало приключения без необходимых файлов.

=============================================================================================================================
HU
A Maskarádé, egy az Ifrit és eLeR Creativ által, a rajongókkal együtt létrehozott kalandmodul a „The Witcher” első részéhez, melyben tovább kalandozhatunk Ríviai Geralt bőrében. Egy krimi, melyben a készítők a noir hangulatát kívánták megidézni. A cselekmény fő szála a gyilkosság körül összpontosul, és a mi feladatunk, hogy azonosítsuk a tettest. A történet Vizima Külvárosában játszódik. Ahol találkozunk egy Vengerbergből érkező karavánnal - tele gyanús kereskedőkkel és faragatlan törpökkel, valamint egy Dopplerral, amely a helyi lakosság szemében olyan, mint egy fekély (bűnös, minden rossz és kudarc okozója, beleértve magát a gyilkosságot is). Ám valóban ő lenne a gyilkos?

Kaland jellemzői:
• Egy nyomozáson alapuló fő történet szál, tele különböző bizonyítékokkal, gyanús alakokkal és rejtvényekkel.
• Számos szerteágazó mellékszál.
• A Külváros sajátos hangulata, amelyet a Doppler jelenléte okoz.
• Teljes lengyel szinkron. A karakterek hangját profi színészek és tehetséges rajongók adják.
• A történet és a terület sok felfedezendő titkot és érdekességet rejt magában.

Örömmel jelenthetem be, hogymegjelent a Masquerade kaland erőteljes, 1.2 -es jelű frissítése
 

 
Az 1.2 frissítés módosításainaklistája:
 
- Magyar nyelvű változat (feliratok)implementálása;
- Orosz nyelvű változat (feliratok)implementálása;
- Új profi (lengyel) szinkron többkarakter számára, köztük Geraltnak, több mint 17 000 szóval;
- Eredeti zene a kalandhoz, melyet Mantrio és csapata írt;
- Új helyszínek;
- Újabb különféle ellenfelek;
- Egy Outro a történethez;
- Számos hibajavítás;
- A modul egy új mechanizmussal bővült, amely megakadályozza a kaland elindítását a szükséges fájlok hiánya esetén.


==============================================================================================================
Archiwalne informacje / Archival information

EN

The Masquerade is a detective adventure, with many evocative references to the film noir genre. The main pivot of our adventure is a murder and the resulting task – to uncover the guilty. The action takes place in the Outskirts of Vizima. There we will come across a caravan from Vengerberg – full of suspicious merchants, hearty dwarves, and a doppler, who in the locals’ opinion is nothing but a pain in the arse (guilty of all evil and deceit and of the murder as well).

Adventure features:• Detective main plot full of evidence, suspicions and puzzles.
• Several extensive side threads.
• The suburb's specific climate caused by the presence of doppler.
• Full soundtrack adventure. The characters were voiced by professional actors as well as talented fans.
• Many secrets and curiosities to discover.

This project has been created since 2008. The work was initiated by the modding group Ifrit Creative Group responsible for publishing such adventures as "The Wedding", "The Witcher", "Crossroads".

Version 1.0 only in Polish.
Version 1.1 added English subtitles and a number of improvements.
Version 1.1.1 several bugs were corrected and corrections were made in the English translation.

PL

Maskarada jest tworzoną przez fanów dodatkową przygodą do gry Wiedźmin 1. To kryminał nawiązujący klimatem do produkcji noir. Osią fabuły jest zabójstwo, a naszym zadaniem – wskazanie winnego. Akcja rozgrywa się na Podgrodziu. Natkniemy się tu na karawanę z Vengerbergu - pełną podejrzanych kupców i rubasznych krasnoludów oraz na dopplera, który w oczach miejscowej ludności jest niczym wrzód (winny wszelkiego zła i niepowodzeń, z zabójstwem włącznie). Czy rzeczywiście on jest mordercą?

Cechy przygody:• Detektywistyczny wątek główny pełen dowodów, podejrzeń i zagadek.
• Kilka rozbudowanych wątków pobocznych.
• Specyficzny klimat Podgrodzia wywołany obecnością dopplera.
• Pełne udźwiękowienie przygody. Głosu postaci użyczyli zawodowi aktorzy jak i również utalentowani fani.
• Wiele tajemnic i ciekawostek do odkrycia.

Projekt ten tworzony jest od 2008 roku. Prace zapoczątkowała grupa moderska Ifrit Creative Group odpowiedzialna za wydanie takich przygód jak "Wesele", "Wiedźminkołaj", "Rozdorża".

Wersja 1.0 tylko w języku polskim.
Wersja 1.1 dodała angielskie napisy i szereg usprawnień.
Wersja 1.1.1 naprawiono kilka błędów oraz dokonano poprawek w tłumaczeniu na język angielski.

Maskarada changelog wersja finalna 1.1.111.05.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • korekty w dialogach i opisach faz zadań w wersji angielskiej;
 • korekta nazwy pliku przygody;
 • drugi wpis o Sarze wyświetla się teraz we właściwym czasie, czyli po ukończeniu zadania z ziołami.
07.05.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • korekty w dialogach w angielskiej wersji językowej;
 • korekty w opisach faz zadań w obu wersjach językowych;
 • poprawiony błąd rzeczowy w zadaniu ze szkoleniem Iana.
06.05.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • korekta kolejności wyświetlanego tekstu w wersji angielskiej w dialogu z Ianem po zgładzeniu ducha;
 • korekta dialogu z Ancymonem w obu wersjach językowych, by udźwiękowienie zgadzało się z tekstem;
 • korekty w dialogach w angielskiej wersji językowej;
 • korekta błędu z Ancymonem sunącym w powietrzu na imprezie.
03.05.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • poprawka w polskiej wersji językowej w opisie przedmiotu z zadania Bestia z głębokości tysiąca sążni;
 • poprawki w angielskiej wersji językowej w opisie przedmiotu z zadania Bestia z...;
 • drobne korekty w dzienniku i w dialogach w angielskiej wersji językowej;
 • poprawiony błąd krytyczny z zadania Iskierniki, gracz nie zablokuje się już w piwnicy domu alchemiczki;
 • zadania rozpoczęte i nieukończone przed fazą Maskarada znikną z listy zadań aktywnych w dzienniku (otrzymają status oblane);
 • plik readme uzupełniony o sposób instalacji dla systemu Mac OS X.

Maskarada changelog wersja finalna 1.1

19.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • poprawki w polskiej wersji językowej w opisach dwóch przedmiotów z Kultu Bestii i pierwszej fazy zadania Iskierniki;
 • poprawki w angielskiej wersji językowej w opisach przedmiotów z Kultu Bestii, opisach kilku faz ścieżki fabularnej Bimber zadania Bestia z... oraz w opisie dekoracji w krypcie pod kaplicą.
18.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • poprawki w angielskiej wersji językowej w dialogach, opisach faz zadań i opisach przedmiotów;
 • dodanie technicznych plików questowych związanych z przekazywaniem przedmiotów pomiędzy graczem a kupcem od Linusa, mamy teraz wizualne potwierdzenia przekazania/otrzymania przedmiotów;
 • usunięty błąd krytyczny z karczmarzem blokującym się bez aktywnego dialogu w jednej z faz zadania głównego;
 • usunięty błąd z kupcem uciekającym i pojawiającym się po chwili z powrotem;
 • faza Maskarada poprawnie oblewana w wersji angielskiej po złapaniu dopplera;
 • poprawny wpis w dzienniku o postaci Sary po rozpoczęciu zadania z ziołami;
 • z rośliny han uzyskamy włókna han przy kolejnych zbiorach.
17.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • sporo poprawek w angielskiej wersji językowej w dialogach - formatowanie, poprawność;
 • drobne poprawki w opisach faz zadania "Bestia z..." w angielskiej wersji językowej;
 • korekta w końcowej cutscenie wersji odwróconej związana z wyglądem Geralta;
 • dodanie brakującego technicznego pliku questowego, związanego z przekazaniem 100 orenów złodziejaszkowi;
 • drobna korekta w dekoracjach pokoju gościnnego w karczmie.
14.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • korekty flag dialogowych w dialogach dotyczących picia eliksiru;
 • korekta kilku wypowiedzi Geralta w rozmowach z Laurą;
 • korekty w dialogach - formatowanie, poprawność;
 • korekty w umiejętnościach walczącego ducha Garreta - odporność na ogień i ogłuszenie;
 • dodanie brakujących orenów po walce z duchem;
 • dodanie brakujących tłumaczeń;
 • list od Vivaldiego przeniesiony w inne miejsce;
 • dodanie właściwego pliku TLK do instalatora;
 • dodanie pliku PDF z autorami w wersji angielskiej do instalatora;
 • dodanie właściwych filmów z napisami końcowymi do instalatora;
 • korekta błędu z podwójnie odpalającymi się napisami;
 • korekta błędu z nieaktualizującą się fazą Na skróty z zadania Bestia z...;
 • korekta opisu fazy Krasnolud z zadania Bestia z...;
 • korekta dialogu złodziejaszka, w końcu otrzymuje 100 orenów;
 • korekta błędu z podbiegającym karczmarzem na początku przygody;
 • korekta błędu z mieczami podczas walki w końcówce przygody;
 • korekta błędu z powrotem z Wyzimy do Podgrodzia po aresztowaniu.
08.04.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • całość modułu przetłumaczona na angielski - dialogi, nazwy i opisy przedmiotów, księgi, punkty na mapie, regiony na mapie, nazwy lokacji, wpisy do dziennika, nazwy i fazy zadań, nazwy postaci;
 • dodany plik TLK dla wersji angielskiej;
 • nowe wersje cutscen i filmów z napisami końcowymi, w tym osobne napisy dla wersji angielskiej, korekty w skryptach;
 • zachowanie kompatybilności przy wyświetlaniu napisów w świecie gry z plików TLK z dwoma pozostałymi największymi przygodami do "Wiedźmina" czyli "Rozdrożami" i "I klątwą, i miłością, i zdradą";
 • korekta w końcowej cutscenie z wersji odwróconej;
 • nowe udźwiękowienie upiora w krypcie;
 • nowe udźwiękowienie Gnata;
 • instalator dla wersji 1.1.
09.03.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • przetłumaczona duża ilość nowych dialogów - m.in. Esterred, całość dialogów Efrema, dialogi bandytów, "dialog z ołtarzem";
 • przetłumaczona całość zadania ze Skowroneczkiem i mieczem dla Iana;
 • korekta szablonu karczmarza, nie kupuje już sygnetów itp. ozdób;
 • korekta opisów w fazach zadań z mieczem dla Iana - wskazówka że mamy miecz dla Iana, oraz że miecz wiedźmiński jest w skrzyni i że mamy iść do Iana;
 • nowa faza w zadaniu z mieczem dla Iana, oczekiwanie na wykucie miecza;
 • korekta opisów w fazie zadania z kłócącą się parą - wskazówka, że mamy parę odwiedzać od czasu do czasu;
 • korekta opisu pierwszej fazy zadania z iskiernikami, zadanie zaczyna się po wrzuceniu zlecenia do ekwipunku;
 • korekta opisu zadania ze Skowroneczkiem - sugestia że mamy zajrzeć też do domów;
 • drobna korekta zakończenia zadania z Kultem, korekta opisu rozszerzonego ostatniej fazy, dodano usuwanie manuskryptów ze względu na większą przejrzystość ekwipunku, po ukończeniu zadania są one zbędne, a tylko zaśmiecają ekwipunek;
 • korekta szablonu Garreta walczącego w podziemiach dwóch domów - obrażenia od miecza srebrnego, zmniejszenie podatności na Aard i Igni (zmniejszenie, nie wyeliminowanie);
 • wyeliminowanie niepotrzebnych dialogów w wersji odwróconej z rozmów z Ancymonem, karczmarzem, Sarą;
 • skrócenie pierwszego dialogu z karczmarzem;
 • skrócenie pierwszego dialogu z Efremem w wersji odwróconej;
 • dodanie orenów do jednego z domów w podziemiach z Garretem;
 • usunięcie efektów dźwiękowych nad rzeką powodujących CTD;
 • korekta szablonu Efrema, by nie atakował bandytów nad rzeką;
 • korekta dialogu Ancymona, by nie blokował się na imprezie;
 • korekta dialogów z Ancymonem, blokada do czasu rozmowy z Meandrem;
 • blokada rozmowy z Figginem do czasu rozmowy z Meandrem;
 • korekta oskarżenia Esterreda po zakończeniu wersji alternatywnej, by nie zablokować się bez rozmów z oskarżonymi;
 • korekta wypowiedzi Geralta o Vesemirze;
 • korekta wypowiedzi Geralta podczas szkolenia Iana;
 • korekta wypowiedzi Geralta o bankierze w rozmowie z Laurą;
 • korekta wypowiedzi Geralta w rozmowie z dopplerem;
 • korekty błędów we wcześniejszym tłumaczeniu;
 • korekta szablonu Ancymona na imprezie;
 • skorygowanie sposobu wyświetlania się "Walki stulecia";
 • napis dotyczący upływu czasu przy rozpoczęciu fazy Maskarada pod postacią Esterreda;
 • przywrócenie domyślnej prędkości poruszania się Laury w fazie Maskarada;
 • usunięcie znaku Heliotropu, przywrócenie znaku Aksji, nowa tablica TLK;
 • korekta błędu z sygnetem od szulera blokującym wersję odwróconą.
14.02.2020 by Adam "Fantasta" Dukszto
 • korekta opisu przedmiotu fabularnego z zadania "Kult Bestii";
 • przygotowanie dialogów i przedmiotów do wersji angielskiej, usunięcie napisów w innych językach;
 • przetłumaczono na angielski nazwy i opisy wszystkich przedmiotów i interaktywnych elementów otoczenia, nazwy lokacji, nazwy i fazy zadań, nazwy postaci, wpisy do dziennika związane z miejscami, krótkie odzywki dwóch bandytów, intro i wstępny opis przygody;
 • dodano tłumaczenie na angielski dialogów Ancymona, Laury, Sary, Iana, Efrema (bez fazy "Maskarada") i Geralta z tymi postaciami, robiąc liczne poprawki.
Facebook fan-page

EN
If anyone wants to support our eLeR Creative group, below I provide a link enabling this possibility. The funds raised will be first allocated to completing the international version of Masquerade. Unused funds will be credited towards future projects.

PL
Jeśli ktoś pragnie wesprzeć naszą grupę eLeR Creative, to poniżej podaję link umożliwiający taką możliwość. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na ukończenie Maskarady w wersji międzynarodowej. Niewykorzystane środki zaliczone zostaną na poczet przyszłych projektów.

https://donejty.pl/dotacje/301/Przygoda_Maskarada.html

Maskarada changelog wersja finalna 1.1