0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Allashini0

Uploaded by

BydleSpaliMiArmie

Virus scan

Some files not scanned

Tags for this mod

About this mod

Zmiana muzyki na tę z trzeciej części/ Change to WItcher 3 music

Permissions and credits
PL
Prosty mod podmieniający większość oryginalnej muzyki na tę z Wiedźmina 3 i dodatków

INSTALACJA: Rozpakuj archiwum w głównym folderze z grą

DEINSTALACJA: Pobierz backup z sekcji "Files"

EN
Simple mod changing original music to Witcher 3 , HoS and BaW Soundtrack

INSTALATION: Unpack archive in main game folder

DEINSTALATION: Download backup from "Files"
Top