The Witcher
Help us shape the future of the Vortex mod manager by taking our survey
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

TSK

Uploaded by

dogecoinsnexus1

Virus scan

Safe to use

About this mod

THALER will always SURVIVE zawsze ZYWY Talar

Permissions and credits
Fixed that Thaler could die in w1, and then comeback in w2 and w3, Now Thaler cant die in w1.
Naprawiony błąd polegający na tym, że Talar mógł być zabity w w1 a potem i tak wracał w w2 i w3, Teraz Talar nie może zostać zabity w w1.

COPY TO DATA, CREATED FOR 1.5 WITCHER 1 + Rise of The White Wolf ver

Bonus
Fixed some Triss dialogues that didnt match her personality at Leuvardens party
Wycięto dwa dialogi Triss na przyjęciu Leuvardena, które nie pasowały do jej osobowości.