THE WITCHER
TALAR will always SURVIVE in W1 zawsze ZYWY Talar w W1 by TSK
The Witcher » Characters
Added: 29/10/2016 - 10:31PM
Updated: 31/10/2016 - 02:06PM

13 Endorsements

Latest version

168 Unique D/Ls

241 Total D/Ls

5,806 Total Views

Uploaded by dogecoinsnexus1

Description

Last updated at 14:06, 31 Oct 2016 Uploaded at 22:31, 29 Oct 2016

Fixed that Thaler could die in w1, and then comeback in w2 and w3, Now Thaler cant die in w1.
Naprawiony błąd polegający na tym, że Talar mógł być zabity w w1 a potem i tak wracał w w2 i w3, Teraz Talar nie może zostać zabity w w1.

COPY TO DATA, CREATED FOR 1.5 WITCHER 1 + Rise of The White Wolf ver

Bonus
Fixed some Triss dialogues that didnt match her personality at Leuvardens party
Wycięto dwa dialogi Triss na przyjęciu Leuvardena, które nie pasowały do jej osobowości.