Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

CJBok and Pathoschild

Uploaded by

NgocNgoc

Virus scan

Safe to use

About this mod

Đây là bản việt hóa của bản mod CJB Item Spawner

Requirements
Permissions and credits
Donations
Đây là bản việt hóa của mod CJB Item Spawner.
Hướng dẫn cài đặt:
1. Tải mod CJB Item Spawner và giải nén vào thư mục Stardew Valley \ Mods.
2. Xoá tệp es.json trong Stardew.Valley \ Mods \ CJBItemSpawner \ i18n (nếu có).
3. Tải và giải nén bản Việt hóa vào thư mục i18n.
4. Chạy game qua SMAPI.