Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

CJBok and Pathoschild

Uploaded by

NgocNgoc

Virus scan

Safe to use

About this mod

Đây là bản việt hóa của mod CJB Cheats Menu

Requirements
Permissions and credits
Đây là bản việt hóa của mod CJB Cheats Menu  

    1. Tải mod CJB Cheats Menu và giải nén vào thư mục Stardew Valley\Mods.
    2. Xoá file es.json trong Stardew.Valley\Mods\CJBCheatsMenu\i18n (nếu có).
    3. Tải và giải nén bản Việt hoá vào thư mục i18n.
    4. Chạy game qua SMAPI.