Stardew Valley

File information

Last updated

Original upload

Created by

Claire

Uploaded by

claireedwolf

Virus scan

Safe to use

About this mod

Translation file only

Requirements
Permissions and credits
Bản dịch Việt hoá Animal Husbandry Mod của Claire.
Link mod gốc của DigusCần tải mod gốc! File này chỉ chứa bản dịch.

Credits bản dịch: Các câu mở đầu hoặc kết thúc của chương trình TV và một số thư của NPC được dịch theo sát bản dịch của Luxanna Crownguard và BravoMario.

Mod Chăn nuôi Động vật này bổ sung thêm nhiều content thú vị về chăn nuôi gia súc gia cầm, thêm các món ăn chế biến từ thịt, thêm cuộc thi dành cho động vật hàng năm, thêm chương trình về động vật và dạy nấu ăn mới, vv...Hướng dẫn cài đặt:
  1. Tải mod Animal Husbandry Mod và giải nén vào thư mục Stardew Valley\Mods
  2. Xoá file es.json (nếu có) trong đường dẫn sau Mods\AnimalHusbandryMod\i18n
  3. Tải và giải nén bản Việt hoá vào trong thư mục i18n trên
  4. Chạy game qua SMAPI


Đề xuất cải thiện bản dịch: Nếu phát hiện ra sơ suất dịch thuật hãy phản hồi để mình cải thiện thêm.