Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Claire

Uploaded by

claireedwolf

Virus scan

Safe to use

About this mod

Translation file only

Requirements
Permissions and credits
Bản dịch Việt hoá mod Fantasy Crops của Claire.
Link mod gốc của paradigmnomad. Cần tải mod gốc! File này chỉ chứa bản dịch.
Mod Cây trồng Huyền bí, thêm hạt giống than, đồng, sắt, vàng, iridium, phóng xạ và hạt giống đồng tiền vàng cổ.


Hướng dẫn cài đặt:


  1. Tải mod Fantasy Crops và giải nén vào thư mục Stardew Valley\Mods
  2. Xoá tất cả các tệp crop.json trong tất cả các thư mục con nằm trong thư mục Crops; xoá tệp object.json trong thư mục Objects\Doubloon
  3. Tải và giải nén bản Việt hoá. Di chuyển tất cả các tệp json vào từng thư mục với tên tương ứng
  4. Chạy game qua SMAPI