Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

szpilkes

Uploaded by

zdx

Virus scan

Safe to use

About this mod

Mod spolszczający CJB Cheats Menu.

Requirements
Permissions and credits
By mod zadziałał wystarczy pomienić plik "pt.json" w folderze "i18n"
Ścieżka pliku:  Stardew Valley\Mods\CJBCheatsMenu\i18n