Stardew Valley

About this mod

Now your child has grown up, Add portraits and characters to your children with many designs as parents. Including adding schedules to school with Jas and Vincent , have daily activities and add Dialogue for your children. Child's outfit will change depending on the season.

Requirements
Permissions and credits
Translations
 • Turkish
 • Spanish
 • Russian
 • Portuguese
 • Mandarin
 • Korean
 • German
 • French
Changelogs
Donations
(ภาษาไทยข้างล่าง)
Hello everyone.
This mod is for children to talk, go to school, have daily activities, give gifts and get invites to go to the movies.
The reason I made this mod was because I wanted to make my children seem alive.
Donate : PayPal.Me/mindnattaphorn

*** P.S. I'm not a native speaker. If there is anything wrong, bug or wrong words, please send to this email --->  [email protected] ***Child Age Up 
Featuer
 • Add portraits and sprites to your child with many designs as parents.
 • Add schedules to go to school with Jas and Vincent.
 • Add schedules for normal day.
 • Add dialogue for normal daily routine during the festival (not in festival), dialogue in each season, and when receiving gifts.
 • Add child's outfit will change depending on the season.

Requirement
 • Smapi
 • ContentPatcher
 • ChildToNPC (Recommended to use unofficial.)
 • Custom NPC Fixes


How to Install
 • Download and extract the file to  \Steam\steamapps\common\Stardew Valley\Mods  (Mods folder)


Caution
 • !!VERY IMPORTANT!! Do not skip the day by sleeping often (sleep at 6:00AM, but you can start sleeping from 6:10AM). If you sleep at 6:00AM it will BUG!! (This is a bug from the ChildToNPC mod. This is a way to bypass the bug.)
 • If you use another mod of this type (changes the schedule, character/portrait, or dialogue of the children) please remove the other mod.
 • There may be errors when your child enters the house.
 • Cannot be used in multiplayer systems because of character loads. Farmhands loading into a map with the custom children will fall out of the world.


Bugs/Issuesthat are not yet resolved
 •  If the 1st or 2nd child has grown up(As atoddler) and the mod has not changed them, please make sure that you have set
 • ---> StardewValley\Mods\ChildToNPC\config.json   "AgeWhenKidsAreModified" from  ‘83’ to ‘56’. If you havechanged this, but the children are still unaffected, try reopening the game.There
  is a chance that some days the children will not go out according to their
  routines.
 • For now, the dialogue for beforegoing to the cinema and after leaving the cinema is still broken.
 • It may happen that in some instances a child stands in front of the door.

ConfigurationOptions
 • You can choose a sprite and portrait for each child by going toconfig.json(in notepad) and changing "Auto" from "True" to
  "False"
 • After that, it canbe changed from the "default" to another name, such as
  "abigail". Enter the names in lower case only to prevent errors.
 • You can set thecurfew for your children in the folder of ChildToNPC at config.json the
  original value is 1900 (1900 meaning 7pm.)
 • There are 2 types of dresses,apron style and no apron style. If you wantno apron, change   "Apron"  from  "True"   to  "False".
 • To change the coat color, go toconfig.json in the Child Age Up folder and you will see the word
  "MaleCoatColor" (boy coat color) and "FemaleCoatColor"
  (girl coat color) and change the color value (Original values are black and
  white) with the following options: black, blue, bluesky, brown, green, magenta,
  pink, purple, red, white, yellow and then save.

Other
 • Able to support parents is Abigail, Alesia, Alex, Elliott, Emily, Haley, Harvey, John, Leah, Lyell, Maru, Olivia, Penny, Raphtalia, Sam, Sandy, Sebastian, Shane, Sophia, Sorren, Victor and Wizard. (Alesia cannot be used as a parent, But if you like this design you can use it)


In the Future
 • Add dialogue before going to the cenima and after leaving the cinema
 • Add feauter add child to every festival. (may require additional mod)
 • Add cloth for each season.
 • Add dialogue to be diverse.
 • Add hair and clothes in many ways.
**bonus** If you set your favorite things to be strange, then prepare yourself.  *giggle* *giggle*ภาษาไทย
สวัสดีค่า
มอดนี้ทำให้ลูกๆสามารถที่จะพูด, ไปโรงเรียน, มีกิจวัตรประจำวัน, ให้ของขวัญและสามารถชวนไปดูหนังได้
เหตุผลที่เราสร้างมอดนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ลูกๆแลดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้าง 5555 บางทีก็ดูตายด้านเกินไป นิ่งมากๆ โดยไม่ใช้มอดอะไรเพิ่มมากมาย

*** ปล.เราไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไร หากใครใช้แล้วเห็นว่ามีจุดที่มีคำผิด บัค หรือมีจุดไหนผิดพลาด แจ้งได้ทางอีเมลนี้ --->  [email protected] ***Child Age Up 
ฟีเจอร์
 • เพิ่มภาพในบทพูดและภาพ characters (ภาพตัวละครเวลาเดินไปไหนมาไหน) ให้เหมือนกับพ่อ หรือแม่
 • เพิ่มให้ไปโรงเรียนเหมือนกับแจสและวินเซนต์
 • เพิ่มกิจวัตรประจำวันให้ในวันปกติ
 • เพิ่มบทพูดทั้งปกติ ในกิจวัตรประจำวัน ช่วงเทศกาล บทพูดในแต่ละฤดู และตอนรับของขวัญ
 • เพิ่มชุดแต่ละฤดูให้ลูกของคุณ


จำเป็นต้องมีมอดต่อไปนี้
 • Smapi
 • ContentPatcher
 • ChildToNPC
 • Custom NPC Fixes


วิธิการติดตั้ง
 • ดาวน์โหลดมอดนี้และแตกไฟล์ไปที่  \Steam\steamapps\common\Stardew Valley\Mods  (โฟลเดอร์ Mods)


ข้อควรระวัง
 • !! สำคัญมาก !! ห้ามทำการ skip วัน โดยการนอนถี่ๆ (นอนในเวลา 6:00AM เริ่มนอนได้ตั้งแต่เวลา 6:10AM ได้) มิเช่นนั้นจะเกิดบัคขึ้น!! (เป็นบัคจากมอด ChildToNPC วิธีนี้คือวิธีเลี่ยงบัคค่ะ)
 • หากกำลังใช้มอดประเภทนี้ (มีกิจวัตรประจำวันให้กับลูก, เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกลูก หรือ มีบทพูด) ให้นำออกก่อนที่จะลงมอดนี้
 • อาจมีข้อผิดพลาดในตอนลูกๆ กลับมาบ้าน
 • ไม่สามารถใช้ในระบบ multiplayer เนื่องจากเป็นการดาวน์โหลดตัวละคร ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมเล่น เมื่อเดินทางไปยังแมพที่เด็กๆอยู่จะเกิดการหลุดออกจากเกม
 • หากต้องการจะหย่า(ในกรณีที่ตั้งค่า Auto ไว้) เมื่อหย่าเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันความผิดพลาดให้แต่งงานใหม่ก่อนเซฟเกมและออกจากเกม


ข้อควรรู้
 • หากลูกคนที่2โตขึ้น(เป็นวัยหัดเดิน) แต่ยังไม่เปลี่ยนไปตามมอด ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าไว้ตามนี้ 
  ---> Stardew Valley\Mods\ChildToNPC\config.json     "AgeWhenKidsAreModified"  จาก  83   เปลี่ยนเป็น  56 หากลองทำตามแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยน ให้ลองออกและเข้าเซฟใหม่
 • มีโอกาสอยู่บ้าง ที่ลูกจะไม่ออกไปทำตามกิจวัตรประจำวันของตัวเอง
 • ขณะนี้บทพูดของลูกก่อนเข้าโรงหนังและออกจากโรงหนังยังใช้งานไม่ได้
 • สามารถเลือกภาพขณะพูดและชุดเสื้อผ้าของลูกขณะเดินได้ที่ config.json ของตัวโฟล์เดอร์มอดได้เลย หากต้องการเปลี่ยนให้ไม่เหมือนพ่อหรือแม่ เปลี่ยน  "Auto"  จาก "True"  เป็น  "False"  แล้วค่อยเปลี่ยนคำจาก "default" ให้เป็นชื่อตัวละครตัวอื่นแทน เช่น "abigail" (พิมพ์ตัวเล็กเพื่อป้องกันความผิดพลาด)
 • สามารถเปลี่ยนเวลาที่ลูกจะกลับบ้านได้ที่โฟลเดอร์ ChildToNPC  ที่  config.json เวลาปกติอยู่ที่ 1900 (1900 หมายถึง 1 ทุ่ม)
 • ชุดลูกมี 2 แบบคือแบบใส่เอี๊ยมและแบบไม่ใส่ หากไม่ใส่ ให้เปลี่ยน   "Apron"  จาก "True"  เป็น  "False"
 • การเปลี่ยนสีเสื้อโค้ท เข้าไปที่ config.json ในโฟลเดอร์ Child Age Up จากนั้นจะเห็นคำว่า "MaleCoatColor" (สีเสื้อโค้ทเด็กผู้ชาย) กับ "FemaleCoatColor" (สีเสื้อโค้ทเด็กผู้หญิง) แล้วเปลี่ยนค่าสีด้านหลังค่ะ (ค่าดั้งเดิมคือ black และ white)โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ black, blue, bluesky, brown, green, magenta, pink, purple, red, white, yellow จากนั้นทำการ save เลยค่ะ


อื่นๆ
 • รองรับพ่อและแม่ได้ดังต่อไปนี้ Abigail, Alesia, Alex, Elliott, Emily, Haley, Harvey, John, Leah, Lyell, Maru, Olivia, Penny, Raphtalia, Sam, Sandy, Sebastian, Shane, Sophia, Sorren, Victor and Wizard. (Alesia ไม่สามารถนำมาเป็นพ่อแม่ได้ แต่หากชอบดีไซน์นี้สามารถนำมาใช้ได้)ในอนาคต
 • เพิ่มบทสนทนาก่อนเข้าโรงหนังและออกจากโรงหนัง
 • เพิ่มให้ลูกสามารถเข้าไปอยู่ในแต่ละเทศกาล (อาจจะต้องโหลดมอดเพิ่มเติม)
 • เพิ่มเสื้อผ้าแต่ละฤดู
 • เพิ่มทรงผมและชุดในหลายๆแบบ
 • เพิ่มบทพูดให้หลากหลาย
**แถม** ถ้าตั้ง Favoritething ไว้เป็นสิ่งแปลกๆ ละก็...เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะคะ  *ขำ*สามารถสนับสนุนได้ที่
TrueWallet : 0649790915
Paypal : PayPal.Me/mindnattaphorn