Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Blaze

Uploaded by

Blazemc2k5

Virus scan

Safe to use

About this mod

Một mod cho phép bạn ghi chú lại những gì cần làm

Requirements
Permissions and credits

______________________________________________
-----------------------------------------------------Ghi từ khoá Vietnamese và VH để tải thêm các mod Việt hoá khác nha--------------------------------------------------------
 ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ 

Bản mod này có thể nhắc nhở bạn về những việc cần phải làm trong những ngày cố định. Tất nhiên là bạn có thể chỉnh:)
Bạn có thể nghĩ là game đã không cho viết kí tự có dấu rồi còn Việt Hoá làm chi. Nhưng thực chất là có 2 cách để viết được kí tự trong game. Mà bước đầu là vẫn phải cài mod Việt Hoá trước nhá. Còn bản mobile thì khỏi nói nhỉ:)
⎆Cách 1: Là dùng bộ gõ tiếng việt của window, cái thứ làm cho chúng ta ức chế khi chơi game đấy.
GIF:
⎆Cách 2: Là gõ tiếng việt ở ngoài game rồi copy vô (Không hữu dụng khi bạn gắn tổ hợp Ctrl-C cho nút phụ trên chuột). 
GIF: