Stardew Valley
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Hellebore

Uploaded by

HelleboreHel

Virus scan

Safe to use

Tags for this mod

About this mod

Permissions and credits
When I played "Stardew Valley", especially after second year, I was very rich so I felt like it was the end of a game.
That's why I started again and again...
It was frustrating, so I created a small map with only a little place to buildings and crops, without any water.
It will reduce earnings and it will require detailed planning to the best use of the area.
I'm sorry for my bad English. It isn't my primary language. 
Have fun!


Grając w Stardew Valley, zwłaszcza po drugim roku w grze, mając na swoim koncie ogromną sumę pieniędzy, zazwyczaj miałam uczucie "ukończenia gry" i porzucałam swoje postępy, zaczynając wszystko od nowa. To było irytujące, dlatego stworzyłam małą mapkę z ograniczonym miejscem pod zabudowę i plony, bez oczka wodnego, znacznie ograniczającą zdobywane fundusze i wymagającą dokładnego planowania, aby najlepiej wykorzystać tak małą powierzchnię.


***

How Install

Place the Farm_Foraging.xnb:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Stardew Valley\Content\Maps

***
Update 9.10.2017
Alternative small farm: Update 5.10.2017
Farm types:

Type 1


Type 2


Type 3