STARDEW VALLEY
Stardew Valley Vietnamese by DoDTeam
Stardew Valley » User Interface
Added: 13/08/2017 - 06:11PM
Updated: 24/09/2017 - 06:13PM

0 Endorsements

1.0.05 Latest version

11 Unique D/Ls

12 Total D/Ls

1,754 Total Views

Uploaded by subedod

Description

Last updated at 18:13, 24 Sep 2017 Uploaded at 18:11, 13 Aug 2017

This mods for Vietnamese

Thảo luận tại group sau: https://www.facebook.com/groups/stardewvalleyviethoa/This mod translate your game language to Vietnamese. Updated to support Stardew Valley v1.2
Changelog
Patch 1.0.05 (16/08/2017)
Patch 1.0.04 (12/08/2017)

Patch 1.0.04 (12/08/2017)
Patch 1.0.03
Patch 1.0.02
Patch 1.0.01


Patch Stardew Valley Việt hóa 0.2.1.19 (31/08/2016)
- Sửa lỗi đã phát hiện
- Sửa lỗi dịch thuật một số file (Tiếp tục nhận lỗi và sửa lỗi dịch thuật các file khác)
- Sửa lại tên một số vật phẩm.
- Thêm tùy chọn chạy game bằng bản gốc tiếng anh để chơi với mod hoặc chạy game tiếng việt.
- Thêm dialogue của các nhân vật sau:
Dialogues Vincent
Dialogues Sandy
Dialogues Willy
Dialogues Sandy
Dialogues Alex- Chưa kiểm duyệt
Dialogues Elliot
Dialogues Marine- Chưa kiểm duyệt
Dialogues Haley- Chưa kiểm duyệt

Phiên bản việt hóa của team DoDTeam


>>>Phiên bản 0. 2.1.18
- Sửa lỗi đã phát hiện (Chưa fix cửa sổ)
- Thêm các dialoge của các nhân vật sau: 
Dialogues Mister Qwee, 
Dialogues Mister Qi,
Dialogues Dwarf, 
Dialogues Krobus, 
Dialogues Jas, 
Dialogues Wizard, 
Dialogues Kent, 
Dialogues Gus, 
Dialogues Clint,
Dialogues Robin,
Dialogues George,
Dialogues Pierre

>>>Phiên bản 0.2.1.15 (Release)
- Hoàn thiện bộ font.
- Sửa 100% các hình ảnh thành tiếng việt.
- Dịch 100% giao diện.
- Dịch 100% các lễ hội mùa và các hệ thống khác.
- Chưa dịch phần Dialogue.


__________________
Các thành viên tham gia nhóm dịch:
Phù Sa 
Nhật Tiến
Lemon Cat
Tú Oanh 
Zoey Tran
Dat Nguyen
Nguyên Bình Bùi
Nguyễn Đào Đức Thịnh
Hoàng Phạm
Hana
Nguyễn Phạm Quốc An
Phạm Xuân Bách
Nguyen Nam 
Nguyễn Quý Thắng
Vy Nguyen
Thinh Nguyen
Đỗ Xuân Cảnh
Nguyễn Hoàng Sơn
Tú Oanh

Và một số thành viên chưa cập nhật
______________________
Trân trọng cảm ơn!

Hướng dẫn cài đặt:

Giải nén trực tiếp vào thư mục cài đặt game hoặc xem hướng dẫn tại đây