Skyrim Special Edition

File information

Last updated

Original upload

Created by

majewskidominik

Uploaded by

majewskidominik

Virus scan

Safe to use

About this mod

Modyfikacja dodaje 3 nowe bronie i puklerz do wytworzenia w kuźni.

Permissions and credits
                                                                      This is polish translation of modification Baltimore Weapons created by billyro
                                                                Jest to polskie tłumaczenie modyfikacji Baltimore Weapons stworzonej przez billyro

                                    

Opis:
Modyfikacja dodaje 3 nowe bronie i puklerz do wytworzenia w kuźni.
W zestawie Falchion (jedno i dwuręczny), topór bojowy (wersja jedno i dwuręczna), sztylet (wersja długa i krótka) oraz puklerz (dwa rozmiary).

Instalacja:
Jest to tłumaczenie modyfikacji, ale do działania nie jest wymaga oryginalna angielska wersja.