Skyrim Special Edition

File information

Last updated

Original upload

Created by

majewskidominik

Uploaded by

majewskidominik

Virus scan

Safe to use

About this mod

Modyfikacja dodaje unikalne bronie, które można znaleźć na Solstheim.

Permissions and credits
                                         This is polish translation of modification Kthonia's Unique Weapon Pack - Dragonborn Weapons created by kthonia
                                   Jest to polskie tłumaczenie modyfikacji Kthonia's Unique Weapon Pack - Dragonborn Weapons stworzonej przez kthonia

                                    

Opis:
Modyfikacja dodaje unikalne bronie, które można znaleźć na Solstheim.

- Dwemerskie Widełki Błyskawicy 
Lokalizacja: Kagrumez - ma go jeden z Rozbójników

- Chitynowy Łuk
Lokalizacja: Ma mieć go jakiś wędrowiec na zachód od Jaskini Glacialnej. Wersje bez zaklęcia można wykuć w kuźni.

- Mściwość Jadu, czyli Chitynowy Wielki Miecz
Lokalizacja: Otchłań Jaskini Zimnego Żużla - nowa lokacja dodana w Jaskini Zimnego Żużla

- Chitynowy Miecz
Miecz jednoręczny, który można wykuć w kuźni. Wymagana UMIEJĘTNOŚĆ - KOWALSTWO EBONOWE

- Chitynowy Sztylet
Można go wykuć w kuźni. Wymagana UMIEJĘTNOŚĆ - KOWALSTWO EBONOWE

Zmiany w wersji 1.2:
- poprawiono występujące błędy,
- wprowadzono pomniejsze zmiany,
- dodano: Chitynowy Miecz, Chitynowy Sztylet (wspomniane wyżej w opisie)

Instalacja:
Jest to tłumaczenie modyfikacji, ale do działania nie jest wymaga oryginalna angielska wersja.