0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

pepe143

Uploaded by

pepe143

Virus scan

Safe to use

About this mod

Český preklad módu - Map Markers Complete with DLC and OCS by SarthesArai

Permissions and credits
Je nutné stiahnuť originálny súbor módu Map Markers Complete with DLC and OCS by SarthesArai
Až po nainštalovaní originál módu cez NMM alebo ručne prepíšte *.esp súborom z archívu.
Rar archív obsahuje počeštený esp súbor dodatočných lokácii v mape Skyrimu.
Top