SKYRIM SPECIAL EDITION
Diverse Dragons Collection SE spolszczenie (polish tanslation) by anathema83
Skyrim Special Edition » Creatures
Added: 12/11/2016 - 01:27PM
Updated: 10/02/2017 - 05:17PM

19 Endorsements

1.2 Latest version

593 Unique D/Ls

1,540 Total D/Ls

4,157 Total Views

Uploaded by anathema83

Description

Last updated at 17:17, 10 Feb 2017 Uploaded at 13:27, 12 Nov 2016

Diverse Dragons Collection SE spolszczenie (polish tanslation)

Jest to SPOLSZCZENIE Moda Diverse Dragons Collection SE autorstwa opusGlass
For English Users: Please note this is only a Polish Translation of the Diverse Dragons Collection SE by opusGlass
 
JAK ZAINSTALOWAĆ:

DO DZIAŁANIA POTRZEBUJESZ ORYGINALNEJ WERSJI
 
Pobierz oryginalną angielską wersję i zainstaluj za pomocą NMM lub ręcznie
Pobierz spolszczenie modułu głównego i je zainstaluj za pomocą NMM lub ręcznie

JEŚLI AKTUALIZUJESZ, UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE MASZ "LUŹNYCH" PLIKÓW W FOLDERZE Data/Meshes/ogddc2  LUB Data/Textures/ogddc2. USUŃ JE, JEŚLI JE TAM MASZ

CO DAJE MOD:

 Smoki jakich jeszcze nie widzieliście
 
  • 28 smokÓW, każdy z własnym modelem i teksturami
  • 7 różnych rang smoków, każdy z inną siłą, aby niezależnie od poziomu stanowiły wyzwanie
  • 16 nowych ataków oddechem
  • 19 nowych zdolności wykorzystywanych przez smoki
  • Zintegrowane z oryginalnymi listami poziomowymi, aby zapewnić bezproblemowe pojawianie się w grze
 
Ujeżdżanie smoków nie zostało przetestowane
 
Jeśli używasz innych modów, które dodają smoki, musisz stworzyć patch za pomocą np. WryeBash