Skyrim Special Edition
0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Rafal Czarnota

Uploaded by

rafal4ever

Virus scan

Safe to use

About this mod

Spolszczenie do najlepszego moda, które zamieniło mojego skyrima w czyste piekło, ale w dobrym tego słowa znaczeniu.

Requirements
Permissions and credits
Aby zainstalować to spolszczenie, należy najpierw pobrać oryginalną angielską wersję, która powinna być zainstalowana w folderze Skyrim Special Edition/Data, a następnie zamienić plik o nazwie "Skyrim Revamped - Complete Enemy Overhaul.esp" na plik o tej samej nazwie, który znajdziemy w pobranym spolszczeniu.