0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Johnny4M3T and anathema83

Uploaded by

Johnny4M3T

Virus scan

Safe to use

About this mod

Polish translation of Summermyst - Enchantments of Skyrim by EnaiSiaion

Requirements
Permissions and credits
For English users: this is only a Polish translation of Summermyst - Enchantments of Skyrim by EnaiSiaion

Modyfikacja dodaje do gry 120 nowych zaklęć nałożonych na rozsiane po calym Skyrim broń i pancerze. Z zaklęć można zarówno korzystać w walce jak i nauczyć się nakładania ich na własny ekwipunek. Oprócz tego, mod stanowi poprawioną, dużo stabilniejszą wersję moda Wintermyst - Enchantments of Skyrim dodającą mnóstwo nowych zaklęć, ich wariacji z bronią i pancerzami oraz naprawiającą sporo błędów.

Spolszczenie czerpie bardzo dużo z pracy anathema83 i jej tłumaczenia Wintermyst - Enchantments of Skyrim. Dziękuję jej za zgodę wykorzystania słownika jej autorstwa i swoiste wzbogacenie go by odpowiadał modowi Summermyst.

Do prawidłowego działania spolszczenia POTRZEBUJESZ oryginalnej modyfikacji.
Top