File information

Last updated

Original upload

Created by

Krzysztof Moryson

Uploaded by

moryson

Virus scan

Safe to use

About this mod

Spolszczenie moda Armor and Clothing Extension

Requirements
Permissions and credits
Jest to polskie tłumaczenie moda "Armor and Clothing Extension" autorstwa kryptopyr.

This is polish translation of mod "
Armor and Clothing Extension" created by kryptopyr.


Instrukcja:
- Do działania tego spolszczenia POTRZEBUJESZ oryginalnej wersji moda, najlepiej w wersji zgadzającej się z translacją.
- Spolszczenie załaduj PO oryginalnm modzie w MO/NMM.
- W przypadku instalacji manualnej podmień oryginalne pliki moda używając plików ze spolszczenia.

Jeśli wyszła nowsza wersja moda, a nowe spolszczenie nie zostało wgrane, proszę o kontakt, postaram się to jak najszybciej ogarnąć.

W razie pytań zapraszam na PW :)
Top