0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

dominogoc

Uploaded by

dominogoc

Virus scan

Safe to use

About this mod

Spolszczenie moda Static Mesh Improvement, w skrócie SMIM.
POTRZEBUJECIE ORYGINALNEJ WERSJI MODA!

Requirements
Permissions and credits
Mod poprawia wiele tekstur, efekt jest oszałamiający lecz również zmienia niektóre nazwy w Skyrim, na Angielskie. Dlatego podrzucam spolszczenie ;)
Top