SKYRIM
Armored SabreCat Mount - Czech translation by Azarian
Skyrim » Creatures
Added: 15/02/2012 - 06:56PM
Updated: 08/04/2012 - 11:36AM

26 Endorsements

1.01 Latest version

1,206 Unique D/Ls

2,281 Total D/Ls

24,819 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 11:36, 8 Apr 2012 Uploaded at 18:56, 15 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Armored SabreCat Mount autora tumbajamba. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud.