SKYRIM
Leazers Open Lock - Czech translation by Azarian
Skyrim » Magic - Spells & Enchantments
Added: 14/02/2012 - 06:09PM
Updated: 25/04/2014 - 07:50AM

5 Endorsements

2.01 Latest version

77 Unique D/Ls

185 Total D/Ls

3,344 Total Views

Uploaded by Azarian

Description

Last updated at 7:50, 25 Apr 2014 Uploaded at 18:09, 14 Feb 2012

Jedná se o ceský preklad modu Leazers Open Lock autora Leazer. Archiv obsahuje pouze .esp soubor. Pro správnou funkci modu je zapotrebí stáhnout si puvodní mod odtud