File information

Last updated

Original upload

Created by

Dedri

Uploaded by

Dedrii

Virus scan

Safe to use

About this mod

PL: Spolszczenie do moda "Portables" autorstwa beinz.
EN: This is Polish translation for "Portables" mod by beinz.

Requirements
Permissions and credits
PL: Spolszczenie do moda "Portables" autorstwa beinz. Musisz posiadać zainstalowany oryginalny mod, inaczej jest to zbędne.
EN: This is Polish translation for "Portables" mod by beinzYou must have installed original mod, if not, then it's useless.


     INSTALACJA (PL)
  1. Pobierz i zainstaluj beinz's Portables
  2. Pobierz i rozpakuj plik .zip
  3. Przenieś i zamień te dwa pliki w [twoja lokalizacja gry]\Data\Interface\translations


     INSTALLATION (EN)
  1. Download and install beinz's Portables
  2. Download and unpack .zip file
  3. Just put and replace these two files in [your skyrim directory]\Data\Interface\translations\beinz's Portables
Top