SKYRIM
Buyable Golden Claw - Turkish Translation by kaanberke2
Skyrim » Miscellaneous
Added: 13/09/2017 - 06:24PM
Updated: 15/09/2017 - 11:20AM

0 Endorsements

1.0 Latest version

2 Unique D/Ls

2 Total D/Ls

346 Total Views

Uploaded by kaanberke2002

Description

Last updated at 11:20, 15 Sep 2017 Uploaded at 18:24, 13 Sep 2017

Açıklama: Mod oyunda Irmakkoru Tüccarlarına verdiğimiz Altın Pençe'yi satın almayı sağlar. Pençe koleksiyonu yapıyorsanız küçük ama gerekli bir mod :)

• Buyable Golden Claw modunun Türkçeye çevrilmiş halidir. 
• Modun 1.0 versiyonuyla uyumlu haldedir.
• Mod yapımcısı Ghaunadaur'a bu mod için teşekkürler.

Orijinal Mod: Burada