Skyrim

File information

Last updated

Original upload

Created by

Kruku96

Uploaded by

KrukuPL

Virus scan

Safe to use

About this mod

Requirements
Permissions and credits
This is a polish translation for mod called: Sounds of Skyrim - Civilization by Cliffworms 
Mod site: http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/20193/?

Jest to polskie tłumaczenie modyfikacji użytkownika Cliffworms o nazwie Sounds of Skyrim - Civilization.
Przywraca polskie nazwy miejsc oraz tłumaczy okno konfiguracji na język polski.

WYMAGANIA:
- Pełna wersja modyfikacji Sounds of Skyrim - Civilization v1.02.

INSTALACJA:

NMM:
1. Pobierz przez Nexus Mod Manager Sounds of Skyrim - Civilization v1.02,
2. Zainstaluj Sounds of Skyrim - Civilization v1.02,
3. Pobierz Sound of Skyrim - Civilization (PL),
4. Zainstaluj Sound of Skyrim - Civilization (PL) i nadpisz wszystko o co zapyta instalator.

RĘCZNA:
1. Zainstaluj Sounds of Skyrim - Civilization v1.02,
2. Pobierz   Skyrim - Civilization (PL),
3. Otwórz archiwum (np. programem 7zip),
4. Otwórz Folder "Data"
5. Przenieś "SoS - Civilization.esp" do folderu Data w głównym folderze gry (\SteamLibrary\steamapps\common\Skyrim\Data) i nadpisz, gdy zapyta.